ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Marta Olczak


2014.04.04 - Uczniowie „ ekonomika” laureatami etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” !!!!!

W tym roku odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność". Organizatorami tego przedsięwzięcia jak corocznie byli:
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.Tematyka konkursu dotyczyła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto swym zakresem obejmowała zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmował podstawową wiedzę o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, ponad to dotykał uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Dotyczył także, w stopniu podstawowym, zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy. Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Do młodzieży, która wejdzie za parę lat w aktywne życie zawodowe i społeczne, a co za tym idzie, powinna się do tego jak najlepiej przygotować. Konkurs jest dobrowolny. W cały województwie do eliminacji szkolnych przystąpiło około 600 uczniów. Konkurs dzielił się na dwa etapy:
1. Etap wewnątrzszkolny, który został przeprowadzony w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 21 lutego 2014r. w formie testowej przez komisję szkolną. Brało w nim udział 27 uczniów naszej szkoły. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 3 uczniów. Uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Ekonomicznych na kolejnym etapie to: Martyna Sobańska klasa III D, Anna Wójcik oraz Dominik Jędryka z klasy II C.
2. Etap finałowy, który odbył się w sobotę, 22 marca 2014r. Wzięło w nim udział 74 uczniów z 33 szkół województwa świętokrzyskiego.
Uczniowie ZSE stanęli przed trudnym zadaniem wykazania się rozległą wiedzą z najnowszej historii Polski oraz szczegółową wiedzą z naszego regionu. Rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte w formie testu pisemnego, które z pewnością sprawiłyby wiele trudności niejednemu specjaliście. Dnia 1 kwietnia 2014 r. ogłoszono wyniki konkursu oraz zostały wręczone nagrody i dyplomy.
Na uroczystości wręczenia nagród obecny był przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Możemy szczycić się tym, iż nasi uczniowie zostali laureatami tego konkursu. Znaleźli się wśród 10 nagrodzonych finalistów .
Martyna Sobańska zajęła 4 miejsce, w ramach przewidzianych nagród otrzymała wieżą stereo, natomiast pozostali uczniowie tj. Anna Wójcik została nagrodzona aparatem cyfrowym NIKON COOLPIC S2700,a Dominik Jędryka- zewnętrznym dyskiem twardym TOURO MOBILE 500 GB. Każdy z laureatów otrzymał również drobne upominki: książki, grę, pen drivy , kubki, albumy, futerały na płyty CD oraz pamiątkowe koszulki.
 

 

2014.03.26 - Ciąg dalszy warsztatów z zakresu obsługi konsumenta i gościa hotelowego w Gimnazjum nr 2 w Staszowie

Chcąc przybliżyć gimnazjalistom tajniki zawodów, które znajdują się w ofercie kształcenia w naszej szkole po raz kolejny odwiedziliśmy Gimnazjum nr 2 w Staszowie. Celem warsztatów jest zapoznanie z formą zajęć przedmiotów zawodowych poprzez aktywne w nich uczestnictwo. Na poszczególnych stanowiskach uczniowie zdobywali umiejętności z zakresu: kelnerstwa, carvingu, aranżacji stołów, organizacji baru i bufetu. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, a uśmiechy na twarzach naszych młodszych kolegów sprawiły nam – organizatorom – ogromną satysfakcję. Miejmy nadzieję, że z niektórymi z nich spotkamy się we wrześniu.
tekst. M.O.
 

 

2014.03.26 - rozstrzygnięcie konkursu „Na kremówkę papieską”

Realizując założenia programowe na obecny rok pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie odbył się konkurs ‘’Kremówki Papieskiej”. Przygotowały go i zorganizowały nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Magdalena Stemplewska, Anna Pargieła i Małgorzata Opala. W dniu 26 marca 2014 r. do konkursu przystąpiły cztery, trzyosobowe grupy, które pracowały nieprzerwanie przez pięć godzin lekcyjnych, przygotowując od podstaw ciasto oraz krem. Komisja konkursowa w składzie: Pan Dyrektor Jan Ungeheuer, Panie Wicedyrektor - Małgorzata Garczewska i Joanna Mazur, przyznała pierwsze miejsce uczennicom klasy I „e” Angelice Małek, Aleksandrze Czerneckiej i Darii Marczewskiej. Drugie miejsce zajęły uczennice klasy III „e” Aneta Ceber, Angelika Orkisz i Anna Głuch. Natomiast trzecie miejsce uczennice klasy II „f” Aleksandra Zalewska, Liwia Mogielnicka i Jadwiga Kwiecień. W konkursie wzięły również udział uczennice klasy II „f” Aleksandra Fudalewska, Justyna Golonka i Angelika Chmiel. Komisja przyznawała punkty za walory smakowe kremu i ciasta oraz za estetykę podania.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

tekst: A. Pargieła
2014.03.25 - Goście z Winnicy w ZSE

Od pewnego czasu za pośrednictwem mediów śledzimy wydarzenia na Ukrainie, gdzie sytuacja zmienia się z dnia na dzień, z minuty na minutę. Możliwe, że to co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada to początek budowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Jednak obok tych wydarzeń toczy się normalne życie, tj. ludzie pracują, uczą się, robią zakupu, świętują urodziny, odwiedzają przyjaciół. Takich właśnie mieszkańców Ukrainy witaliśmy w ostatnich dniach w Staszowie. We wtorek goście z zaprzyjaźnionej Winnicy, z którą Staszów współpracuje od 11 lat, odwiedzili naszą szkołę. W jednej z pracowni spotkali się z dyrekcją, uczniami i nauczycielami. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów na różne tematy, zarówno te codzienne, jak i te bardzo poważne. Następnie goście zwiedzili szkołę, pracownie zawodowe i ogólnokształcące. Wykazywali duże zainteresowanie wyposażeniem placówki oraz kierunkami kształcenia szkoły.
tekst: M.O.
2014.03.25 - Konkurs „Na kremówkę papieską”

W ramach działań zaplanowanych w harmonogramie obchodów „Święta Patrona Szkoły” ogłaszamy, że 26.03.2014 r. o godz. 10 odbędzie się szkolny konkursu „NA KREMÓWKĘ PAPIESKĄ”.

"(...) A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze."
Wadowice, 16 czerwca 1999 roku - Jan Paweł II

Regulamin konkursu w załączeniu.
2014.03.23 - Warsztaty dla gimnazjalistów z Rytwian i Staszowa

Tradycyjnie od kilku lat w okresie wiosennym spotykamy się z gimnazjalistami okolicznych szkół. Pierwsze zajęcia z całego cyklu spotkań odbyły się w poniedziałek w Gimnazjum w Rytwianach oraz we wtorek w Gimnazjum nr 2 w Staszowie. Zajęcia przygotowali i prowadzili uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. M.Olczak i p. M.Stemplewskiej. Warsztaty miały na celu praktyczne pokazanie zawodów gastronomicznych i hotelarskich, w których kształci nasza szkoła. Młodzież gimnazjalna przy wsparciu młodych „trenerów” i nauczycieli opiekunów przygotowywała dekoracje z warzyw i owoców, nakrywała stoły, układała serwetki, nosiła tace kelnerskie, analizowała wyposażenie baru. W trakcie spotkania gimnazjaliści poznali specyfikę „ekonomika”, kierunki kształcenia na przyszły rok szkolny.
Zdjęcia w GALERII
tekst. M.O.
2014.03.21 - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Wolność przez prawdę”

Konsekwentnie realizując kolejne założenia programowe na obecny rok pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie został przeprowadzony etap międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Wolność przez prawdę”.
Przy wspólnym zaangażowaniu społeczności szkolnych z terenu powiatu staszowskiego tworzymy żywy pomnik przybliżający nauczanie i Osobę Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Oczekując na kanonizację papieża Polaka, która odbędzie się w Rzymie 27 kwietnia 2014r., już teraz aktywnie uczestniczymy w nauczaniu oraz zgłębianiu tych treści i prawd przekazywanych nam w czasie Jego pontyfikatu.
Do konkursu na etapie międzyszkolnym w dniu 18 marca 2014r. przystąpiło 9 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów: I - Dominika Maj (LO Staszów), II - Kinga Kardaś (LO Bogoria), III - Mateusz Maruszak (ZSE Staszów).
Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Maruszak (kl. Ie), Michał Polit (kl. Id), Aleksandra Siłka (kl. Ie).
Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych przystąpiło 14 uczniów z pięciu szkół z naszego terenu: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie, Publiczne Gimnazjum w Bogorii, Publiczne Gimnazjum w Rytwianach, Publiczne Gimnazjum w Czajkowie. Laureatami okazali się uczniowie: I - Joanna Sowińska (ZSO Rytwiany), II - Anna Choina (Gimnazjum Bogoria), III - Agnieszka Kowalska (Gimnazjum nr 2 Staszów).
Jest wielce znaczącym fakt, iż w tworzenie tego „żywego pomnika” Jana Pawła II włącza się tak znacząca grupa uczniów wraz ze swoimi wychowawcami. Pragniemy okazać wdzięczność dyrekcjom szkół, dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom i wychowawcom, księżom katechetom, a przede wszystkim młodzieży, którzy z takim zaangażowaniem zgłębiają i upowszechniają nauczanie wielkiego Papieża.
Dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za ufundowanie wartościowych nagród dla laureatów konkursu.
Ojciec Święty w swoim nauczaniu podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny zwracał szczególną uwagę na odpowiedzialne zagospodarowanie płaszczyzny wolności: „odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować”. Ale tylko wolność oparta na prawdzie. To od tych wartości zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu i państwa, Europy i świata. „Jest więc szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo one mają moc świadectwa: albo świadczą o prawdzie i są dla człowieka dobrem, albo też nie świadczą o prawdzie i są jej zaprzeczeniem, a wtedy są dla człowieka złem”.
--> 2014.03.20 - Wizyta w Domach dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością,
która bez przerwy się otwiera”
Jan Paweł II

W czwartek 20 marca 2014 roku przedstawicielki Samorządu Szkolnego Magda Polasz i Monika Urbańska wraz z opiekunami Barbarą Darowską, Martą Olczak i Anną Pargiełą odwiedziły Domy Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. Dzięki mobilizacji całej społeczności szkolnej udało się zgromadzić i przekazać upominki: zabawki, słodycze, artykuły szkolne. Wizyty w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zawszą są dla uczniów nie lada przeżyciem. Również i nam towarzyszyło „lekkie” zdenerwowanie, które szybko minęło po przekroczeniu progu domu. Zostałyśmy bardzo miło przyjęte przez całą społeczność placówki: dyrekcję, wychowawców a zwłaszcza dzieci. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor miałyśmy okazję zobaczyć, jak funkcjonują instytucjonalne formy pieczy zastępczej w Polsce, szczególne tak innowacyjne jaką są Domy Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. Tego typu inicjatywy pozwalają młodzieży dostrzec problemy życia społecznego oraz rozbudzają empatię i zachęcają do pomagania drugiemu człowiekowi.
tekst: M.O.
2014.03.10 - Żyj zdrowo i kolorowo! – Tydzień Profilaktyki podsumowanie

Tradycją w naszej szkole stał się „Tydzień Profilaktyki”. Od kilku lat młodzież poszczególnych klas spotyka się z przedstawicielami instytucji wspomagających pracę ZSE. W tym roku „Tydzień Profilaktyki” to pięć bardzo intensywnych dni od 3 do 7 marca 2014 roku. Każdemu towarzyszyło inne hasło, i tak:
 poniedziałek „Jem zdrowo - żyję zdrowo. Zdrowe odżywianie w praktyce” :
 wtorek „Uwolnij mózg od uzależnienia!” :
 środa „Stop przemocy – spróbujmy inaczej” :
 czwartek „Asertywność sposób na radzenie sobie z własną i cudzą agresją” :
 piątek - Podsumowanie:
W tym czasie gościliśmy w naszej szkole: Panią st. sierż. Mariolę Marszałek i Pana mł. asp. Mariusza Domagałę z Komendy Powiatowej Policji, Panią Halinę Męcińską z SANEPID-u, Panią Agatę Smagłowską z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Panią Edytę Polak z MOPS-u, Panią Justynę Kowalczyk z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. :
Spotkania te miały formę prelekcji oraz warsztatów, na których poruszono problemy związane z: :
 odpowiedzialnością za swoje postępowanie, czyli konsekwencje uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży, :
 odpowiedzialnością prawną ucznia w związku z naruszeniem zasad współżycia społecznego, :
 przemocą w rodzinie, :
 profilaktyką HIV i AIDS, :
 zdrowym odżywianiem, :
 stresem. :
„Tydzień Profilaktyki” to nie tylko poważne spotkania, ale także zabawa. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy kolorowe dni, czyli „niebieską środę” w zgodzie z harmonią i dobrym samopoczuciem i „żółty czwartek”, czyli „Jak dobrze być optymistą!”. Uczniowie ubrani na żółto lub niebiesko nie byli w tych dniach pytani. W czwartek dwuosobowe zespoły reprezentujące klasy pierwsze i drugie w konkursie plastycznym „Używki?! Nie, dziękuję!” walczyły o „Voucher na 1 dzień bez pytania”. Po burzliwej dyskusji i analizie prac za najlepszy uznano plakat Katarzyny Pluczyńskiej i Weroniki Nowak z I „b”, drugie miejsce zdobyły Justyna Skuza i Wioletta Topór z II „c”, a trzecie Kinga Kałamaga i Vita Oliynyk z II „b”. :
Koordynatorem „Tygodnia Profilaktyki” była p. M. Olczak, a w jego realizacji również uczestniczyły: p. A. Pargieła i p. M. Stemplewska. Realizacja wielu zadań możliwa była dzięki wsparciu i pomocy p. wicedyrektor M. Garczewskiej i p. E. Krzystanek – pedagoga szkolnego. :
Zdjęcia w galerii. :
tekst: M.O.
2014.03.03 - Zdrowe odżywianie – Tydzień Profilaktyki

Pierwszy dzień Tygodnia Profilaktyki rozpoczęły zajęcia warsztatowe poświęcone zdrowemu odżywianiu, zorganizowane przez nauczycielki przedmiotów gastronomicznych Magdalenę Stemplewską i Annę Pargiełę. W warsztatach wzięły udział uczennice klasy II E technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Uczestniczki dokonały samooceny swojego sposobu odżywiania na podstawie testów, dokonały pomiaru wysokości, wagi, obwodu talii i bioder w celu wyliczenia wskaźników BMI i WHR . Na tej podstawie można było ustalić ewentualne nieprawidłowości wagi czy budowy. Uczennice wykazały się bogatą wiedzą na temat zdrowego stylu życia, zwyciężczyniami konkursu z tej dziedziny zostały Liwia Mogielnicka, Natalia Skrzyńska oraz Aleksandra Zalewska.
tekst i fot-. M. Stemplewska
2014.03.03 - Żyj zdrowo i kolorowo! – Tydzień Profilaktyki „czas zacząć”

Szkoła to miejsce, w którym podejmujemy różne działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia. Przez profilaktykę zachowań zdrowotnych, tworzenie przyjaznego środowiska fizycznego i społecznego uczymy się jak zdrowiej i bezpieczniej żyć. Tradycyjnie, jak w poprzednich latach rozpoczynamy cykl spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, SANEPID-u, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz MOPS-u. Bieżący tydzień to nie tylko warsztaty i prelekcje, ale także konkurencje i zabawa.
Harmonogram „Tygodnia Profilaktyki” znajduje się poniżej.

 • Harmonogram Tygodnia Profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 03.03.2014 – 07.03.2014

 • 2014.02.25 - Konkurs Międzyszkolny Wiedzy o Janie Pawle II

  Realizując założenia programowe na obecny rok pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie odbył się etap szkolny Konkursu Międzyszkolnego Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Wolność przez prawdę”. W dniu 25 lutego 2014r. do konkursu przystąpiło 162 uczniów z naszej szkoły. Komisja Konkursowa wyłoniła sześciu laureatów: Mateusz Maruszak (kl. Ie), Michał Polit (kl. Id), Bernadeta Wątroba (kl. Ic), Marta Jastrząb (kl. IIc), Aleksandra Siłka (kl. Ie), Dawid Paluch (kl. Id). Będą oni reprezentować szkołę w dalszym etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 18 marca 2014r. o godz.10.00. w murach naszej szkoły.
  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych swój udział w konkursie zgłosili: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.
  Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki w Staszowie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie, Publiczne Gimnazjum w Bogorii, Publiczne Gimnazjum w Rytwianach, Publiczne Gimnazjum w Czajkowie.
  Przygotowując i realizując ten konkurs, zapraszając inne szkoły z terenu powiatu staszowskiego do udziału w nim, upowszechniamy i przybliżamy nauczanie Patrona Naszej Szkoły – Jana Pawła II. Oczekując na kanonizację, która odbędzie się 27 kwietnia 2014r., już teraz spoglądamy ku prawdom, których nauczał nasz Rodak.
  Papież przecież wyraźnie wskazywał w czasie IV Pielgrzymki do Ojczyzny, że „odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować”. Ale tylko wolność oparta na prawdzie. To od tych wartości zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu i państwa, Europy i świata.

  2014.02.20 - Warsztaty „Nie zawstydzaj, nie upokarzaj. O agresji i przemocy.”

  W czwartek 20 lutego 2014 roku uczniowie klasy I „e” kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w warsztatach pt.: ”Nie zawstydzaj, nie upokarzaj. O agresji i przemocy.” Przeprowadziła je Pani Agnieszka Siuda – Góra z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie. Spotkanie to było jednym z zadań realizowanych w ramach Programu Profilaktyki. Głównym celem zajęć było wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi i stresującymi. Podczas warsztatów młodzież nauczyła się, w jaki sposób aktywnie słuchać i wyrażać własne potrzeby. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że na stosowaniu przemocy tracą wszyscy – również sprawcy.
  tekst. M.O.
  2014.02.17 - ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - PROJEKTY MOBILNOŚCI

  Z przyjemnością informujemy o zakończeniu procesu rekrutacyjnego na praktyki zawodowe we włoskim Rimini dla 30 uczniów naszej szkoły w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych i technik ekonomista. Aby przystąpić do walki o możliwość rozwijania swoich umiejętności zawodowych we Włoszech uczniowie musieli wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce, zwłaszcza z języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych oraz odznaczać się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

  Czytaj dalej

  2014.01.30 - Uwaga!!!
  W dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 15.30 odbędą się wywiadówki dla wszystkich klas naszej szkoły.
  2014.01.15 - VI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych”

  Po raz kolejny dwie uczennice naszej szkoły kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa Karolina Fitowska i Gabriela Mas wzięły udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Tradycyjnie etap okręgowy został zorganizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Polska Izba Hotelarstwa w Warszawie i Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Do etapu okręgowego VI edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zakwalifikowało się 371 osób z całej Polski. Do III etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej przejdzie tylko 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów. W ubiegłym roku naszej uczennicy zabrało zaledwie 4 punktów by pojechać do Kołobrzegu na rozgrywki centralne. Mamy nadzieję, że również w tym roku dziewczyny osiągną podobny lub wyższy wynik.
  Tekst: M.Olczak
  2014.01.14 - Spotkanie opłatkowe studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  We wtorek 14 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość składała się z dwóch części. Rozpoczęła się od koncertu kolęd i inscenizacji bożonarodzeniowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Spotkanie przy kawie było doskonałą okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Przy świątecznie zastawionym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem.
  Tekst: M.Olczak
  2014.01.08 - Konkurs „Bohater Mojej Małej Ojczyzny”

  20 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Bohater Mojej Małej Ojczyzny". Wśród zwycięzców znalazły się trzy uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie: Kinga Gałecka (klasa IV E), Dominika Dyl (klasa II B), Joanna Kapusta (klasa I E). Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty "Przyszłość". Podczas spotkania słowa uznania skierowali do młodzieży: Andrzej Kruzel- starosta staszowski, ks. Paweł Cygan- proboszcz parafii Koniemłoty oraz Małgorzata Garczewska- wicedyrektor ZSE. Miło nam poinformować, że w styczniu 2014 r. prace naszych uczennic pokazane będą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Staszów, a następnie zostaną wydane w formie publikacji.
  2013.12.13 - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

  W dniu 13.12.2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbył się drugi, rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzięło w nim udział po dwoje uczestników z pobliskich Gimnazjów i Liceów. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowały uczennice klasy II „f”- Małgorzata Krupa i Anna Gumuła. Dziewczynom zaledwie jeden punkt uniemożliwił znalezienie się na podium. Po konkursie odbyła się prezentacja na temat alkoholu metylowego oraz przedstawienie pt. ‘’Sekret’’.
  Tekst. A. Pargieła
  2013. 12. 11 - Mikołajki w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym

  W dniu 11.12.2013 r. odbyło się spotkanie Mikołajkowe z podopiecznymi staszowskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym. Wolontariusze z ZSE im. Jana Pawła II wraz z opiekunem Panią Anną Pargieła wystąpili w strojach odpowiednich do okoliczności. Jedna z osób przebrała się za św. Mikołaja, a pozostałe założyły czapeczki mikołajkowe. Wolontariusze zaśpiewali kolędy i wygłosili wiersze zachęcając Mikołaja do pojawienia się na sali. Widok ten spowodował na każdej buzi szeroki uśmiech. Dzieci przywitały Mikołaja piosenką, a w nagrodę zostały obdarowane słodyczami. Dużo radości przyniosły śpiewy i tańce wraz z Mikołajem w rytmach kolęd i pastorałek. Dzieci pożegnały Mikołaja piosenką, a w zamian uzyskały obietnicę spotkania za rok.
  Wolontariusze biorący udział w zabawie to uczennice klasy III ”e”: Aneta Cuber, Magdalena Mazur, Żaneta Stawiarz, Kinga Borkowska, Barbara Kałczuga.
  Tekst. A. Pargieła
  2013.12.11 - Romantyczne klimaty

  „ - Czym jest poezja? - Aktem odwagi, mową niemych słów, krzykiem symboli, porażką znaczeń, snem metafor, chwilą natchnienia. „

  Tym właśnie cytatem Jerzego Sylwiana w budynku naszej szkoły rozpoczęto 10 grudnia br. o godz.11.00 IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ Romantyczne klimaty i nie tylko…”.

  W konkursie wzięło udział 30 uczestników ze staszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Po wysłuchaniu jury nagrodziło następujące osoby:...
  Czytaj dalej

  2013.12.06 - Mikołajki 2013

  W piątek 6 grudnia 2013 roku Samorząd Uczniowski zorganizował „Mikołajki”, a nauczyciele wychowania fizycznego „III Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora ZSE w Piłce Siatkowej Dziewcząt”. Do udziału w rozgrywkach zaproszono drużyny z innych szkół. Ostatecznie w rywalizacji wzięły udział cztery zespoły, którym kibicowali uczniowie „ekonomika”. Honorowy patronat nad tym dniem objął Święty Mikołaj, któremu towarzyszyła Śnieżynka. Nie zabrakło prezentów. Grzeczni zostali obdarowani słodkościami, a pozostali złotymi rózgami. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.
  Samorząd Uczniowski
  2013.12.05 - I etap Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

  W dniu 5 grudnia 2013 po raz kolejny odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. Organizatorem konkursu są: Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest trzystopniowy: etap I edukacyjny, etap II kwalifikacyjny i etap III ogólnopolski. Celem konkursu jest między innymi budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości, jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy. W I etapie uczestniczyli uczniowie technika ekonomisty- klasa IV c. Etap II odbędzie się 10 stycznia 2014, a etap III 6 i 7 marca 2014.
  Tekst. G. Wyszyńska
  2013.11.25 - Uczniowie Staszowskiego Ekonomika oddają honorowo krew

  25 listopada 2013 roku dwudziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddawała honorowo krew w stojącym na staszowskim rynku ambulansie, należącym do Punktu Krwiodawstwa w Kielcach.
  Bodźcem inicjującym akcję krwiodawstwa w ramach Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi były przygotowania do obchodów święta Patrona Szkoły. Zachęciły one dużą liczbę uczniów do udziału w akcji, a ich postawa świadczy o ich wielkim sercu i wrażliwości na los drugiego człowieka. W ramach akcji uczniowie oddali ok. 10 litrów krwi – bezcennego daru dla innych, ratującego życie drugiego człowieka....
  Czytaj dalej

  2013.11.21 - Warsztaty z doradztwa zwodowego „Młodzież aktywna i przedsiebiorcza”

  W dniu 21 listopada 2013 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Staszowie Pani Agnieszka Siuda – Góra przeprowadziła warsztaty dotyczące przedsiębiorczości. Podczas zajęć wykonywaliśmy ćwiczenia, które pozwoliły nam poznać pojęcie przedsiębiorstwa i cechy idealnego przedsiębiorcy. Dzięki zdobytej wiedzy dowiedzieliśmy się także jak w przyszłości starać się o pracę i jak osiągnąć sukces zawodowy.
  Tekst: uczniowie kl. III „c” – technik ekonomista i technik obsługi turystycznej
  Link do artykułu: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/news/2013/11/22/14/131122_14.html

  2013.11.20 - Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

  W dniu 20 listopada 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie utworzyli Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Klub będzie działał pod patronatem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kielcach, filia w Staszowie.
  Inicjatywą powołania Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi są działania przygotowujące do obchodów uroczystego święta Patrona Szkoły Jana Pawła II, przypadającego na dzień 16.10.2014 roku. Będzie to dowodem wdzięczności społeczności uczniowskiej, nauczycieli i pracowników szkoły za dar kanonizacji Papieża Polaka, która odbędzie się w kwietniu 2014 roku.
  (tekst H. Myśliwiec)
  2013.11.25 - „Na drodze do kariery”.

  W dniu 20.11.2013 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt. „Na drodze do kariery” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci i finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci projektu, uczniowie klas IV w zawodach technik ekonomista i logistyk, którzy od maja do czerwca br. odbywali praktyki zawodowe w Schkeuditz w Niemczech, przedstawili wyniki i efekty zakończonego projektu. Prezentacja multimedialna została podzielona na dwie części: pierwsza pokazywała pobyt uczniów na praktykach, warunki pracy w niemieckich zakładach, wycieczki oraz czas wolny w ośrodku Gut Wehlitz; celem drugiej części było zaprezentowanie efektów projektu...
  Czytaj dalej

  2013.11.25 - Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

  Weronika Opałko uczennica klasy IV c Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole (5,34) i jest tegoroczną laureatką Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Weronika jest pełną energii i radości życia dziewczyną. Można o niej powiedzieć,że jest współczesnym człowiekiem renesansu - interesuje się wieloma dziedzinami nauki, sztuki, kultury, jest bardzo kreatywna i twórcza. Brała udział w wielu konkursach z różnych przedmiotów. Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości, szkolną mistrzynią gramatyki języka angielskiego, lauretką Powiatowego Matematycznego Maratonu Maturzysty i wielu innych konkursów. ....
  Czytaj dalej

  2013.11.22 - Uwaga!!!.

  Uczniowie biorący udział w prjekcie "Edukacja Zawodowa w Praktyce".
  Proszę pobrać i uzupełnić poniższy dokument w postaci elektronicznej, a następnie przesłać na adres zse.staszow@gmail.com.
  2013.11.13 - Ogłoszenie!.

  W dniu 20 listopada 2013 roku o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki klasowe. Lista z wykazem sal, w których odbędą sie spotkania z rodzicami będzie wywieszona przy wejsciu do budynku szkoły. Do dyspozycji rodziców będą wszyscy nauczyciele naszej szkoły.
  2013.11.05 - Konkurs "Romantyczne klimaty"

  Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX. Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Romantyczne klimaty i nie tylko...”. Prosimy o zapoznanie nauczycieli i uczniów z regulaminem konkursu orza o wypełnienie i przesłanie mailem karty uczestnika.

  Pobierz regulamin
  2013.10.25 - „Nauczyciel to mistrz, który otwiera drzwi do krainy wiedzy”

  W dniu 25 października 2013 r. (piątek) w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W uroczystości wzięli udział nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w powiatach: opatowskim, sandomierskim i staszowskim oraz inni zaproszeni goście. Akty nadania wręczali: Grzegorz Bień - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Norbert Krzystanek – dyrektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji, którym towarzyszyli Starosta Staszowski – Andrzej Kruzel i Burmistrz Miasta i Gminy Staszów - Romuald Garczewski. Uroczystość uświetnił koncert zespołu muzycznego, w składzie: uczniowie, nauczyciele oraz rodzic naszej szkoły....
  Czytaj dalej

  2013.10.18 - „Moje mocne strony – warsztaty samopoznania i planowania kariery”.

  Tradycyjnie w ramach Programu Profilaktyki uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach planowania kariery pt. „Ty wybierasz swój los”. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Siuda – Góra z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie. W dniach 18 i 22 października maturzyści z klasy IV „b”, IV „c” i IV „d” określali swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe, trenowali metody poszukiwania pracy, planowali dalsze kroki kariery zawodowej. Przez zabawę uczestnicy warsztatów szukali odpowiedzi na pytania „kim jestem?”, „czego pragnę?”, „dokąd zmierzam?” i „jakie są moje mocne strony?.
  2013.10.17 - Ogólnopolski Tydzień Kariery

  W czwartek 17 października uczniowie klas kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych przeprowadzili w Zespole Szkół w Czajkowie warsztaty pt. „Usługi i turystyka”. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Młodzież zorganizowała dla swoich młodszych kolegów mini kursy z zakresu obsługi konsumenta i gościa hotelowego. Gimnazjaliści mogli zmierzyć się z trudami pracy kelnera, carvingiem, sztuką nakrywania stołów, układania serwetek, nomenklaturą barmańską. Uczniom towarzyszyły nauczycielki przedmiotów zawodowych – M.Olczak, M.Stemplewska i H.Myśliwec, która również przybliżyła zgromadzonej młodzieży cieszący się rosnącym zainteresowaniem zawód technik logistyk.
  2013.10.16 - Święto Patrona Szkoły

  Dnia 16 października 2013 r. nasza szkoła uczciła święto swojego Patrona Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, której przewodniczył proboszcz parafii - Szczepan Janas w asyście księży: Edwarda Zielińskiego – proboszcza parafii Św. Barbary, byłego proboszcza ks. Henryka Kozakiewicza, a także księży pracujących w naszej szkole: Jana Wilka i Mariusza Pyryta. W niezwykle podniosły nastrój wprowadziła wszystkich uczestników nabożeństwa oprawa muzyczna w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Moderato” pod kierunkiem dyrygenta Janusza Galewskiego. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy takie pieśni jak: „Błogosławiony Janie Pawle II”, Alleluja, „Panie przymnóż nam wiary”, ...
  Czytaj dalej

  2013.10.14 - Dzień Edukacji Narodowej

  14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej. Obecnie jest to święto: uczących, rodziców i pracowników szkoły, wszystkich, którzy biorą udział w szlachetnym procesie edukacji. W związku z tym 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na której zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się pracowników ZSE. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów i wychowawców klas IV. Mottem tegorocznego święta były słowa Jana Pawła II "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
  Tekst. M. Olczak
  2013.09.05 - Uwaga! Kiermasz książek używanych.

  Od 6 do 13 wrzesnia odbedzie się w naszej szkole

  kiermasz książek używanych na korytarzu obok szatni.