ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 
SKIEROWANIE NA BADANIA

Uczniowie, którzy zostali przyjęci do I klasy technikum mogą od dnia 27.07.2021 (wtorek) odbierać w szkole skierowania na badania lekarskie.
Badania odbedą się w dniu 2.08.2021 (poniedziałek) w gabinecie szkolnej pielęgniarki. początek badań o godzinie 8.00  

UWAGA!!! - Po wypełnieniu wniosku online i wydrukowaniu go należy kliknąć DODAJ ZAŁĄCZNIK (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku), a następnie ZŁÓŻ WNIOSEK.
W przeciwnym razie wniosek nie jest widoczny w systemie.
 

REKRUTACJA - tu możesz wybrać naszą szkołę  

UWAGA!!! - Po wypełnieniu wniosku online i wydrukowaniu go należy kliknąć DODAJ ZAŁĄCZNIK (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku), a następnie ZŁÓŻ WNIOSEK.
W przeciwnym razie wniosek nie jest widoczny w systemie.
 

 

 
Informacja dla pracodawców - zawód kucharz

Informujemy, że w terminie 07.04.2021 do 30.04.2021 r. uczniowie z klasy I BSIS w zawodzie kucharz, realizują zajęcia na kursie zawodowym

Egzaminy poprawkowe!!!

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w sesji ZIMA 2021 r. mogą do 08.04.2021 r. złożyć deklarację uprawniającą do ponownego zdawania ww. egzaminu w sesji LATO 2021r. Uzupełnioną deklarację zał.3 oraz zał. 4a należy podpisać i przesłać na adres szkoły: ekonomik@staszowski.eu

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Technik reklamy - Szkolny vlog#2
 
Technik reklamy - Szkolny vlog#2
Regulamin konkursu "Palma Wielkanocna"
Tekst alternatywny
2020.09.07 - Matura poprawkowa.

W dniu 08.09.2020 o godzinie 14:00 rozpoczyna się część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

2020.08.31 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września o godzinie 9.00.

Klasy I przy dobrej pogodzie na boisku szkolnym, przy złej w sali gimnastycznej.

Klasy II, III i IV spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

2020.08.24 - Uwaga nauczyciele.

Posiedzenie Rady pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 odbędzie sie w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 8:00. O godz. 10:00 odbędzie się szkolenie z dziennika elektronicznego dla wszystkich nauczycieli.

2020.08.24 - Uwaga nauczyciele.

Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej odbedzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 8:00.

2020.08.17 - Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rachunkowości

Szkoła branżowa pierwszego stopnia

Podręczniki dla absolwentów gimnazjum:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa pierwszego stopnia 
l>