ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 
Foto 1     Foto 2      Foto 3     Foto 4      Foto 5     Foto 6     

Foto 7     Foto 8      Foto 9     Foto 10      Foto 11     Foto 12     

Foto 7     Foto 14      Foto 9     Foto 16      Foto 11     Foto 18     

Foto 7     Foto 20      Foto 9     Foto 22      Foto 11     Foto 24     

Foto 7     Foto 26      Foto 9     Foto 28      Foto 11     Foto 30     
Foto 1     Foto 2      Foto 3     Foto 4      Foto 5     Foto 6     

Foto 7     Foto 8      Foto 9     Foto 10      Foto 11     Foto 12     
Szczepienia przeciw COVID-19

Z uwagi na obserwowaną dynamikę zachorowalności społeczności szkolnej na COVID-19 przypominamy o możliwości złożenia w sekretariacie szkoły deklaracji zgody rodziców (opiekunów prawnych) na szczepienie dziecka, co pozwoli na ustalenie terminu szcepienia. Deklaracja zawiera również możliwość zgłoszenia do szczepienia członków rodziny ucznia. Link do druku deklaracji znajduje się poniżej.


Deklaracja zgody na szczepienie dziecka w wieku 12 - 18 lat

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do uczniów i rodziców

Deklaracja zgody na szczepienie dziecka w wieku 12 - 18 lat

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczecie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godzinie 10.00.

Uczniowie klas pierwszych spotykają się w sali gimnastycznej.

Uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 
l>