ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Marta Olczak

„Bieg Papieski”

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach obchodów „Święta Patrona Szkoły” był „Bieg Papieski”. Zorganizowali go nauczyciele wychowania fizycznego. Celem biegu było uczczenie pamięci Patrona Szkoły Jana Pawła II, popularyzacja sportu i rekreacji wśród młodzieży oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego. W biegu udział wzięły szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Trasa w kategorii dziewcząt i chłopców przebiegała wokół Zalewu nad Czarną i liczyła 800 m. W sumie linię mety przekroczyło 37 osób. Idea biegu, która towarzyszyła wszystkim uczestnikom była tak ważna i wyniosła, że każdy z nich po zakończeniu biegu zapomniał o zmęczeniu i trudzie w pokonaniu trasy.
Tekst: N. Kula
Wybory samorządu szkolnego

Nowy rok szkolny to nowy początek. W dniu 25 września 2014 roku przedstawiciele wszystkich klas uczących się w ZSE wybrali Samorząd Szkolny. Kandydatki do Samorządu przygotowały bardzo ciekawe i oryginalne wystąpienia przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po wysłuchaniu prelekcji i głosowaniu wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Przewodnicząca: Roksana Sobańska I c
Zastępca przewodniczącego: Donata Różańska II c
Sekretarz: Anna Kubala III d
Skarbnik: Aleksandra Jabłońska I b
Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Nowy Rok Szkolny 2014/15

„Wy młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć ze sobą w pokoju, nie wznoście barier, które nie pozwolą Wam czerpać z bogactwa innych kultur i tradycji. Na przemoc odpowiadajcie dziełami pokoju, aby budować świat ludzi pojednanych, bogatych w wartości człowieczeństwa"
Jan Paweł II
2014.08.01 - Wykaz podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Zbiór programów i podręczników

Podręczniki dla klas pierwszych:

Technik hotelarstwa

Technik ekonomista

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza szkoła zawodowa