ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 

ABSOLWENCI!!!
 
Informacje dotyczące egzaminu maturalnego MAJ 2024 znajdują się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu pielęgniarki.
Regulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2024
 
Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych dotyczących egzaminu maturalnego w maju 2024 upływa 2 października 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2024
upływa 15 września 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA ABSOLWENCI  !!!!!
 
!!!!!MATURA!!!! - TERMIN POPRAWKOWY!!!
 
W dniu 22.08.2023r. (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna). Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na I piętrze ( obok gabinetu p. pielęgniarki).
!!!!!UWAGA!!!! - BADANIA LEKARSKIE DLA PRZYJĘTYCH DO KLASY I TECHNIKUM
 
W dniu 28 lipca odbędą się badania lekarskie uczniów przyjętych do Technikum w ZSE na rok szk. 2023/2024 zgodnie z poniższym harmonogramem::

godz. 08.00 - 08.30 - technik ekonomista
godz. 08.30 - 09.00 - technik rachunkowości
godz. 09.00 - 09.30 - technik reklamy
godz. 09.30 - 10.00 - technik informatyk
godz. 10.00 - 10.30 - technik hotelarstwa
godz. 10.30 - 11.00 - technik logistyk
godz. 11.00 - 11.30 - technik żywienia i usług gastronomicznych
 
l>