ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Samorząd Szkolny
redagują: mgr Barbara Darowska
mgr Marta Olczak
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  przewodnicząca: Roksana Sobańska kl. III E
  zastępca przew.: Weronika Szymańska II C
  skarbnik: Aleksandra Mendycka kl. II B
  sekretarz:Monika Partyka kl. I C
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  p. Barbara Darowska
  p. Marta Olczak
Opiekun Pocztu Sztandarowego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  p. Małgorzata Piątkowska-Zalewska
  p. Barbara Darowska
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 podejmował następujące działania:
1. Opracowano Plan Pracy.
2. Zorganizowano kiermasz książek używanych w szkole.
3. Przedstawiciele SU brali udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
• Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
• Uroczysta Msza Święta w Kościele Ducha Świętego z okazji Dni Papieskich
• Wspólne ubieranie choinek
• Uroczyste spotkanie wigilijne
4. Zorganizowano poczty sztandarowe, które reprezentowały szkołę podczas Dni Papieskich oraz uroczystości związanych ze świętem Niepodległości.
5. Przygotowano program słowno - muzyczny z okazji IX Dni Papieskich 2016.
6. Zorganizowano w szkolę akcję pt. „Rak ma oko na oczy Stasia” – zbiórka nakrętek.
7. Zorganizowano Mikołajki w szkole.
8. Zorganizowano świąteczną zbiórkę żywności.
9. Umieszczano informacje o bieżących wydarzeniach.
10. Zorganizowano konkurs fotograficzny „Las w obiektywie”.
11. Uczesniczono w projekcie „Zdrowe żywienie życia istnieje”- plakaty.

 
l>