ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Sprawozdania finansowe
redaguje: mgr Jan Ungeheuer


Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

  • Bilans 2021

  • Informacja dodatkowa 2021

  • Rachunek zysków i strat 2021

  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021


  •  
    l>