ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Zamówienia publiczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

2018-09-14 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie podzespołów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy 
l>