ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Zamówienia pibliczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu kuchennego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie farb, taśmy i zegara do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie telewizora do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie tuszy i materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie telewizora do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie tuszy i materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-07 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-06 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-01 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-12-01 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-11-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie szafek metalowych na klucze i metalowych szaf aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-21 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie szafek metalowych na klucze i metalowych szaf aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-21 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie fotela biurowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie skompletowanych paczek świątecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-20 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie czterech szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-20 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-16 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-16 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie fotela biurowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-14 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie skompletowanych paczek świątecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-06 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzetu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-02 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-10-27 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-10-23 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-10-13 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-10-05 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-09-25 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-25 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Unieważnienie postępowania


2017-09-18 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy 
l>