ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Zamówienia publiczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

2022-06-02 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2022-05-26 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zapytanie

Wzór oferty


2022-05-26 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie okablowania sieciowego i akcesoriów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2022-05-19 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie okablowania sieciowego i akcesoriów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Staszowie"

Zapytanie

Wzór oferty


2022-04-13 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej (przeglądów, konserwacji i napraw) urządzeń kserujących, telefaksu oraz na dostarczenie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksu, bedących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2022-04-07 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej (przeglądów, konserwacji i napraw) urządzeń kserujących, telefaksu oraz na dostarczenie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksu, bedących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Staszowie"

Zapytanie

Wzór oferty


2021-01-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2022-01-05 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w 2022 roku"

Zapytanie

Wzór oferty


2021-12-21 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-12-15 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy


2021-12-10 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2021-12-10 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie artykułów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-12-10 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przeprowadzenie trzech szkoleń w formie online dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-12-10 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie mebli do wyposażenia sali lekcyjnej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-12-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitora interaktywnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-12-06 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie artykułów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy


2021-12-06 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie mebli do wyposażenia sali lekcyjnej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy


2021-12-03 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu RTV do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty


2021-12-03 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy


2021-12-03 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitora interaktywnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy


2021-12-03 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przeprowadzenie trzech szkoleń w formie online dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"”

Zapytanie

Wzór oferty

Wzór umowy 
l>