ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Zamówienia pibliczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer


2017-10-013 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-10-05 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-09-25 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-25 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Unieważnienie postępowania


2017-09-18 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy 
l>