ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 

Zamówienia publiczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

2021-05-21 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-05-14 - Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Umowa


2021-02-04 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej (przeglądów, konserwacji i napraw) urządzeń kserujących, telefaxu oraz na dostarczanie częci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksu, będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-01-27 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2021-01-27 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej (przeglądów, konserwacji i napraw) urządzeń kserujących, telefaxu oraz na dostarczanie częci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksu, będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert


2021-01-19 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert


2020-12-28 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitora interaktywnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2020-12-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitora interaktywnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-15 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie 1 egz. książki do nauczania zawodu technik rachunkowości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-15 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie pomocy dydaktycznych i plansz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-15 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie czytaka oraz oprogramowania MPP Matematyka do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-09 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Informacja dla wykonawców - odpowiedzi na zadane pytania


2020-12-09 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitora interaktywnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-08 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie 1 egz. książki do nauczania zawodu technik rachunkowości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-08 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu sieciowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-08 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-08 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-12-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie pomocy dydaktycznych i plansz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie czytaka oraz oprogramowania MPP Matematyka do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie dostarczenie kart pracy do zajęć rewalidacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-12-02 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-11-30 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przeprowadzenie pięciu szkoleń w formie online dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-11-30 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu sieciowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2020-11-30 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja dla wykonawców - odpowiedzi na zadane pytania


2020-11-30 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja dla wykonawców - odpowiedzi na zadane pytania


2020-11-26 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-11-23 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przeprowadzenie pięciu szkoleń w formie online dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-10-01 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie obuwia ochronnego oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-07-27 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie"

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-07-14 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Projekt umowy

Przedmiar


2020-06-09 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonanie usług w zakresie obsługi serwisowej urządzeń kserujących, telefaxu oraz na dostarczanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaxu, będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-04-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonanie usługi w zakresie przeglądu/konserwacji i napraw gaśnic i hydrantów będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-04-06 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonanie usługi w zakresie przeglądu/konserwacji i napraw gaśnic i hydrantów będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-02-21 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie pojemników na odpady komunalne do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2020-02-14 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie pojemników na odpady komunalne do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-01-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2020-01-07 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitorów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-13 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-13 - Sprostowanie do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitorów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

W punkcie 1. zaproszenia w specyfikacji monitora skreśla się wymagania dotyczące parametrów: rodzaj matrycy, kontrast dynamiczny, kąt widzenia w poziomie, kąt widzenia w pionie.
2019-12-11 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie monitorów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-11 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-11 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2019-12-10 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie kserokopiarki do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-10 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie audiobooków do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie gier planszowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie książek i kart pracy do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-05 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

2019-12-05 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-12-04 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-02 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie audiobooków do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-02 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie gier planszowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-02 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-02 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie książek i kart pracy do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-12-02 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie audiobooków do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2019-12-02 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie gier planszowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2019-12-02 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2019-12-02 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie książek i kart pracy do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2019-11-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-11-28 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie szaf metalowych aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-11-28 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-11-28 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie skompletowanych paczek światecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2019-11-26 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2019-11-26 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Unieważnienie


2019-11-26 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przeprowadzenie trzech szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-25 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie obuwia ochronnego dla pracowników obsługi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-22 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie audiobooków do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-22 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie gier planszowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-22 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-22 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie książek i kart pracy do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-20 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie szaf metalowych aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-20 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-11-20 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2019-11-18 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Europejski rynek pracy bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika"”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2019-11-18 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie skompletowanych paczek światecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-10-18 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2019-10-02 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie


-->

 
l>