Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Arcydzieła Architektury Obronnej

 

 

opracowała: Joanna Łukaszek
 
<<foto>>

    Dnia 18.10.07 r. o godz. 6.00 ze Staszowa udaliśmy się do ruin rytwiańskiego zamku z około XIV wieku - wysokiego na kilkanaście metrów narożnika z przyporą oraz resztek murów obwodowych i fundamentów budynków. Uczniowie „weszli” w role przewodników (działanie w ramach konkursu - w każdym zwiedzanym miejscu swoją wiedzę zaprezentowali inni uczniowie, pozostali uczestnicy wycieczki przyznawali punkty zgodnie z opracowanymi kryteriami), przedstawiali historię budowli i dzieje jej właścicieli. Po kilkunastu minutach skierowaliśmy się do sąsiadującego z województwem świętokrzyskim - Baranowa Sandomierskiego. Po drodze obejrzeliśmy w Strużkach pomnik upamiętniający śmierć Władysława Jasińskiego „Jędrusia” i jego partyzantów, a w Ossali dom Adama Bienia*. Szczegółowych informacji (w formie wykładu) udzielali uczniowie - przewodnicy. W Baranowie Sandomierskim byliśmy około godz. 8.30. Zwiedziliśmy tam położony w nizinie dolnej Wisły zamek, zwany „perłą architektury renesansowej”. Zwróciliśmy szczególną uwagę na: ukształtowanie terenu, dolne strzelnice w przyziemiu poniżej dziedzińca, cylindryczne baszty, wieżę, osobliwe drzewa. Podczas godzinnego zwiedzania uczniowie wypełniali karty muzealne.
    O godzinie 10.40 podziwialiśmy Sandomierz. Tam obejrzeliśmy zamek królewski
(godz. 10.40-11.30), Rynek, Bramę Opatowską i rycerską zbrojownię. Następnie uczestnicy edukacyjnego objazdu mieli czas wolny na samodzielne zwiedzanie okolic Starego Miasta. W ramach konkursu: „SANDOMIERZ OKIEM TURYSTY” młodzież wykonała szkice miasta. O godzinie 15.10 wyruszyliśmy do Ujazdu. Po drodze zobaczyliśmy pozostałości średniowiecznego zamku rycerskiego w Konarach. Zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji rodowej. Tam została przeprowadzona krótka gra symulacyjna „Jestem duchem tego zamku...”. Przy okazji pobytu w Konarach mieliśmy możliwość zobaczenia (po lewej stronie drogi z Klimontowa do Ujazdu) wzgórza, z którego Józef Piłsudski dowodził bitwą w 1915 r.*
    Do Ujazdu dotarliśmy o godzinie 16.40. Obejrzeliśmy Krzyżtopór - zamek wybudowany
w typie „palazzo infortezza” (łączy cechy rezydencji z cechami obronnymi). W skład zachowanej budowli wchodzą obszerne fortyfikacje: bastiony, fosa, ślady umocnień i mostów. W otoczeniu unikatowego zabytku (klasa zerowa) miał się odbyć konkurs krasomówczy dotyczący dziejów budowli. Niestety brzydka pogoda pokrzyżowała plany. W zamian był konkurs wiedzowy. Po tej intelektualnej rozgrywce wyruszyliśmy do Chęcin.
    W Chęcinach byliśmy około godziny 20.00. Zatrzymaliśmy się w schronisku młodzieżowym, gdzie zjedliśmy  obiadokolację i przenocowaliśmy. 
    Następnego dnia, tj. 19.10.07 r. o godz. 8.30 udaliśmy się do wzniesionego na grzbiecie skalistego wzgórza chęcińskiego zamku (XIII/XIV w.). Młodzież wysłuchała prelekcji (nauczyciela
i wyznaczonych wcześniej uczniów) o historii zabytku i o środowisku geograficzno - przyrodniczym. Ponadto uczestnicy wycieczki mieli okazję wykazać się zdolnościami literackimi (KONKURS LITERACKI „EKONOMICZNE PIÓRO”). Pobyt w Chęcinach zakończyła piesza wycieczka po okolicy. Na trasie naszego spaceru znajdowały się: klasztor Franciszkanów, synagoga, kościół Świętego Bartłomieja Apostoła.
    Potem wyruszyliśmy do Szydłowa. Podczas przejazdu przez Grabki Duże nauczyciel zwrócił uczniom uwagę na znajdujący się tu pałacyk w stylu wczesnego baroku. Zbudował go kasztelan Rupniewski*. Po kilkunastu minutach byliśmy już w Szydłowie, gdzie podziwialiśmy: mury obronne z blankami i strzelnicą z XIV w. (to najlepiej zachowane średniowieczne obwarowania miejskie), fragment zamku, Skarbczyk, Bramę Krakowską. W otoczeniu średniowiecznego zespołu miejskiego odbył się konkurs wiedzy o zabytkach Szydłowa. O godzinie 16.30 z „polskiego Carcassonne” skierowaliśmy się do Kurozwęk. Po drodze, w miejscowości Mokre, obejrzeliśmy pomnik- kapliczkę*, która powstała w miejscu kwaterunku komendy AK podobwodu Szydłów kryptonim „Słonecznik”- komendantem był kpt. Piotr Kabata.
    Ostatnim punktem wycieczki były Kurozwęki. Tam zwiedziliśmy zamek. Wysłuchaliśmy opowieści kolejnego ucznia- przewodnika. Około godz. 18.00 zostało zorganizowane ognisko, na którym dokonaliśmy podsumowania dwudniowego wyjazdu.
Do Staszowa wróciliśmy o godz. 20.00.

* MIEJSCA NIEPOSIADAJĄCE CECH ARCHITEKTURY OBRONNEJ, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA TRASIE WYCIECZKI -  STĄD DECYZJA ZWIEDZENIA ICH..