Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Dzień Papieski 2005

 


 

VI DNI PAPIESKIE
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Staszowie

  

    Już po raz szósty w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie obchodzono Dzień Papieski.  Inauguracji uroczystości dokonał ks. Zbigniew Pustuła. W krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na duchowy, intelektualny i charytatywny wymiar święta.
   Następnie uczniowie szkoły zadedykowali Ojcu Świętemu program artystyczny, którego myślą przewodnią był cytat znanej pieśni religijnej: „Abyśmy byli jedno”. Niezwykle emocjonalnie nacechowany montaż słowno- muzyczny opowiadał o „drodze” Karola Wojtyły z Wadowic do Watykanu i o ogromnym wpływie Wielkiego Papieża na pokolenie żyjące w czasach jego pontyfikatu.
   Dzięki zaangażowaniu młodzieży podniosły nastrój spektaklu udzielił się widowni, która żywiołowo włączyła się w widowisko. W spontaniczny sposób stała się uczestnikiem działań artystycznych. Zatarła się „granica” miedzy aktorami a publicznością. Atmosfera sprzyjała refleksji i integracji środowiska szkolnego.
   Niewątpliwą atrakcją przedstawienia były: scenografia (widoki ważnych dla Papieża świątyń - w Wadowicach, Krakowie, Rzymie; obraz przedstawiający Jana Pawła II pędzla Jana Żukowskiego ), fotogramy oraz prezentacje multimedialne.
   Na zakończenie uroczystego spotkania Wicedyrektor Szkoły mgr Małgorzata Garczewska zwróciła się do młodzieży
z prośbą o naśladownictwo osobowościowego wzoru:
Jana Pawła II - Sługi Miłosierdzia - Posłańca Nadziei i Miłości. 

   Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem:
Joanny Łukaszek, Anny Andrzejczuk (oprawa muzyczna) i ks. Zbigniewa Pustuły.