Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Nic już nie będzie takie jak było...

 

„Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!”

z homilii Jana Pawła II
 

„W wigilię miłosierdzia Anioł Pański wleciał przez okno na trzecie piętro
Pałacu Apostolskiego  i łagodnym szeptem zaprosił do siebie tego
wiernego sługę Boga"
 
        
                                                                                                     Kardynał
Angelo Sodano

 

Nic już nie będzie takie jak było, nic już nie będzie takie samo,
 nic nie będzie takie jak dotychczas -
z ogromnym żalem, bólem, który przepełnia wszystkie serca i umysły,

ze łzami i modlitwą przyjęliśmy wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II.

    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie jest placówką, która 16.10.2003 r. przyjęła imię Największego Polaka Wszechczasów – Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w 25-tą rocznicę Pontyfikatu Papieża. Jesteśmy dumni, że nosimy właśnie TO imię.
    Ostatnie dni były dla społeczności naszej szkoły trudne i bolesne. Intensywnie i z niepokojem śledziliśmy napływające z Watykanu doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia naszego Patrona - Papieża Jana Pawła II. Tak jak wszyscy wierzyliśmy głęboko, że to tylko chwilowy kryzys, że to minie.
    Sparaliżowała nas wiadomość o śmierci Jana Pawła II. Zrozumieliśmy, że odszedł do historii Człowiek, który sam tworzył historię. Jak wszyscy ludzie na tej Ziemi nie byliśmy i nie jesteśmy na to przygotowani i jeszcze pewnie długo nie, a może nawet wcale, nie pogodzimy się z tym. Nic już nie będzie takie, jak wtedy gdy żył. Modlimy się o spokój Jego Duszy. Z całą Polską trwamy w żałobie. Uczestniczymy w czuwaniach modlitewnych.
 
    Dnia 04 kwietnia 2005 r. o godz. 1000 cała społeczność  Szkoły uczestniczyła w naszej Mszy Św. celebrowanej przez ks. Katechetę Zbigniewa Pustułę w kościele pw. Ducha Św. w Staszowie. Właśnie w Tym kościele, który jest wotum wdzięczności za uratowanie życia Papieża Jana Pawła II  w zamachu w dniu 13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie. Czujemy więc, jak gdyby to był nasz kościół. Pragniemy każdego dnia uczestniczyć we wspólnych modlitwach w intencji Ojca Świętego. Tablicę pamiątkową i obraz Patrona przepasaliśmy na okres żałoby kirem a pod nimi stoją kwiaty i płoną świece. Prawie wszystkie zajęcia rozpoczynają się od rozmów i modlitw, o które proszą uczniowie.
    Teraz na nowo musimy nauczyć się żyć – bez Naszego Papieża a z Nim, którego odnajdziemy w Jego słowach, encyklikach, książkach i naukach, jakie głosił.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Staszowie

Staszów, 04 kwietnia 2005 r.