Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Środa Popielcowa 2006

 

 

Niecodzienna uroczystość!

Jak co roku uroczystość Środy Popielcowej zgromadziła w naszej świątyni Ducha Świętego – wybudowanej jako wotum wdzięczności  za uratowanie życia Jana Pawła II - wielu parafian. Tym razem jednak przeżywaliśmy ją wspólnie z Pasterzem naszej Diecezji ks. Biskupem Andrzejem Dzięgą. Wizyta tak dostojnego Gościa miała wyjątkowy charakter, otóż ks. Biskup na prośbę Dziekana naszej parafii ks. H. Kozakiewicza przywiózł ze sobą bezcenny dar serca – ornat pochodzący  z prywatnej kaplicy naszego rodaka – Papieża Jana Pawła II, w którym Ojciec Święty odprawiał msze święte. Jest to dar ofiarowany przez kardynała St. Dziwisza – prywatnego sekretarza Jana Pawła II.

Msza Święta rozpoczęła się uroczystą procesją, po której zabrał głos ks. Biskup i wyjaśnił parafianom tę niecodzienną okoliczność swojej wizyty. Następnie odczytał list skierowany do ks. Kanonika H. Kozakiewicza i złożył na Jego ręce wspaniałą pamiątkę po Ojcu Świętym, która dla naszej parafii stanie się szczególną relikwią.

Na Mszę Świętą przybyły dzieci z Przedszkola nr 3 oraz młodzież szkolna z placówek, które noszą imię Wielkiego Patrona Jana Pawła II.

Dzieci z przedszkola oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Pani Małgorzata Garczewska i Pan Zdzisław Komór podziękowali ks. Biskupowi za przybycie i ten wspaniały dar serca.

Oprawę liturgiczna i muzyczną tej Mszy Św. przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pod opieką księży: Z. Pustuły i G. Golca, a także Pani A. Andrzejczuk.

Podczas mszy honorową wartę przy wizerunku Papieża pełnił poczet sztandarowy z ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie, a przy ornacie dzieci z Przedszkola Nr 3 im. Jana Pawła II w strojach Gwardii Papieskiej.

W swojej homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na rozpoczynający się od środy popielcowej Wielki Post. Podkreślił wyjątkowe znaczenie i przygotowanie się do Wielkiego Tygodnia poprzez post, modlitwę i jałmużnę.

Po homilii nastąpiło posypanie głów popiołem na znak przemijania doczesnego życia ludzkiego. W dalszej części ks. Biskup przyjął dary z rąk:

-          Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Pana Romualda Garczewskiego wraz z małżonką Panią Małgorzatą Garczewską,

-          Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie Pana Zdzisława Komóra,

-          Pani Marii Jońcy – nauczycielski ZSE im. JP II w Staszowie oraz uczniów z tej szkoły.

Potem nastąpiło uroczyste przeniesienie ornatu do kaplicy poświęconej pamięci Jana Pawła II,
a następnie ks. Biskup poświęcił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej oraz wizerunek Ojca Świętego. Po tym akcie wspólnie z ks. Biskupem wszyscy zgromadzeni parafianie odmówili dziesiątek różańca i modlitwę o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

     Ta niecodzienna uroczystość zakończyła się podziękowaniem Burmistrza MiG jako Gospodarza naszej społeczności lokalnej, który wyraził swoją wdzięczność za ofiarowany dar i obecność wśród parafian  ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi.  Następnie wszyscy otrzymali błogosławieństwo z rąk Pasterza Diecezji.

Zespół Redakcyjny ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie