Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Historia ZSE
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

Historia ZSE
 

   01.09.1961r. na terenie Staszowa powstało Technikum Ekonomiczne. Zostało ono założone decyzją Ministra Oświaty i Wychowania. Jego siedzibą było Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Armii Czerwonej. Dyrektorem nowo powstałej szkoły został Józef Dyk. Po dwóch latach, tj. w 1963 roku szkołę przeniesiono do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Koszarowej. Na dyrektora samodzielnego już Technikum Ekonomicznego został powołany inż. Krzysztof Pawlik.
   01.01.1969 roku ofiarowano szkole samodzielny budynek przy ulicy Szkolnej . Zmieniła ona wówczas nazwę na Liceum Ekonomiczne. Od 1979 roku wraz z rozwojem szkoły
i tworzeniem się nowych klas do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora zostaje powołana
mgr Teodozja Sieroń. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu 1.09.1981 roku utworzono Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego weszły:
 - Liceum Ekonomiczne
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 - Technikum Odzieżowe dla Pracujących 

 

   Od 1985 roku z ZSZ kształcą się uczniowie w zawodach:

 • krawiec szwacz,
 • kaletnik obuwnik,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • kelner,
 • fryzjer,
 • klasa wielozawodowa, w której kształcą się przyszli rzemieślnicy w różnych zawodach.

 W Liceum Ekonomicznym powstaje specjalność: ,,ekonomika i organizacja przedsiębiorstw". Przez jeden cykl kształcenia funkcjonują specjalności: ,,rachunkowość rolna", a w latach 1978-1982 ,,ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych".

   W 1989 roku na emeryturę odchodzi zasłużony dla szkoły inż. Krzysztof Pawlik
i stanowisko dyrektora obejmuje mgr Teodozja Sieroń. Jako zastępcy powołane zostały mgr Mieczysława Ciepiela i mgr Maria Senkin.   W roku 1992 w Liceum Ekonomicznym powstaje nowa specjalność: ,,finanse i rachunkowość" oraz rozpoczyna swoją działalność Policealne Studium Zawodowe o tejże specjalności.

   01.02.1994r. na mocy Aktu Założycielskiego zostaje utworzone Liceum Handlowe. Jest to średnia szkoła zawodowa dająca wraz
z wykształceniem średnim zawodowym tytuł technika handlowca i możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

   20.12.1997r. został oddany do użytku naszej szkoły nowy budynek przy ul. Szkolnej 8. Znajdowało się tu 8 sal dydaktycznych, pracownia gastronomiczna, biblioteka.

   W 2002 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych zostaje mgr Zdzisław Komór, a na stanowiska zastępców powołuje
mgr Małgorzatę Garczewską i mgr Joannę Mazur.

   Był to dla szkoły moment przełomowy, nie tylko ze względu na zmianę na stanowisku dyrektora . W tym bowiem roku naukę w naszej szkole rozpoczęli pierwsi absolwenci gimnazjów i razem z nimi wkroczyliśmy w kolejny etap reformy szkolnictwa.
   W szkole powstaje liceum profilowane, zmieniają się podręczniki i programy nauczania. Zaczęliśmy cykl kształcenia, który w roku 2005 zakończy się nową maturą.

    16 października 2003r. odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz przekazania i poświęcenia sztandaru. Od tego dnia znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie szkół noszących imię Tego Wielkiego Polaka.

    W czerwcu 2004r. przeżyliśmy kolejną reorganizację. Tak zwany ,,nowy budynek'' przejęło Starostwo Powiatowe i został on zaadaptowany do potrzeb pracy tego urzędu. Natomiast we wrześniu 2004r rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych przeznaczonych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zakończyła się pomyślnie i 1 września 2005 roku rozpoczęliśmy naukę w nowym kompleksie. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowych obiektów nastąpiło w dniu 22 listopada 2005 roku.
    
    Od 1 września 2007r. funkcję dyrektora szkoły sprawuje  pan Jan Ungeheuer.
Wicedyrektor Małgorzata Garczewska odpowiedzialna jest za sprawy wychowawcze,
a organizacją pracy szkoły kieruje wicedyrektor Joanna Mazur.
Oprócz istniejących już klas, w roku szkolnym 2007/2008, rozpoczęliśmy kształcenie
w zawodach:

 • technik logistyk

 • technik informatyk

 • technik hotelarz

 • technik organizacji usług gastronomicznych

    W tym roku szkolnym została także utworzona klasa Liceum Ogólnokształcącego,
gdzie realizowany jest rozszerzony program przedmiotów humanistycznych takich jak:
język polski, historia, wos.
   
Reaktywowane zostały także dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W jednej klasie o 2- letnim cyklu nauczania młodzież kształci się w zawodach:
sprzedawca i kucharz małej gastronomii. W drugiej, o 3 – letnim cyklu nauczania,
nasi uczniowie uczą się różnych zawodów.