Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Harmonogram uroczystości


 

Harmonogram uroczystości szkolnych
w ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie
na rok szkolny 2007/08

 

 Lp.

Tematyka

Odpowiedzialni
za realizację

Termin Wykonania / Miejsce

Program szczegółowy

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. Udział młodzieży we Mszy Św. Wystąpienie wicedyrektorów szkoły, Starosty Staszowskiego, przemówienie dyrektora szkoły, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu   oraz zaproszonych gości.
Spotkanie uczniów z wychowawcami.

Wicedyrektorzy,
dyr. szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

03.09.2007 r. sala gimnastyczna, sale lekcyjne

- Rozpoczęcie uroczystości przez wicedyrektorów,

- wystąpienie Starosty Staszowskiego,

- przemówienie dyrektora szkoły,

- wystąpienia gości,

- spotkanie w klasach z wychowawcami, omówienie ważnych spraw klasowych związanych z nowym rokiem szkolnym

2

Giełda używanych podręczników szkolnych.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Do 21 września 2007 r.,
biblioteka szkolna

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej

3

Udział uczniów klas I- III w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2007” .

Wychowawcy klas

14.09.2007 r.
teren przyległy do szkoły

Szczegółowy harmonogram określą wychowawcy klas

4

Kampania wyborcza i wybory nowego Samorządu Uczniowskiego.

Samorządy klasowe, wychowawcy klas, opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

X 2007 r.
szkoła

Według ordynacji wyborczej zawartej
w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego ZSE w Staszowie

5

Apel okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Samorządowi Uczniowskiemu.

Klasy maturalne
z wychowawcami, Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU

 15.10.2007 r. szkoła – hala sportowa

Wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom administracji, program artystyczny

6

Święto Patrona Szkoły -
rocznica wyboru Kardynała Wojtyły na papieża.

Mgr Anna Andrzejczuk, ks. Zbigniew Pustuła, ks. Artur Maciąg

16.10.2007 r. kościół, szkoła

- Msza św. w kościele św. Ducha  z udziałem dyrekcji, nauczycieli, młodzieży, rodziców,
-przemarsz pocztu sztandarowego do szkoły,
- montaż słowno-muzyczny,
- zwiedzanie okolicznościowej wystawy

7

Program poetycko - muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Mgr Joanna Łukaszek, mgr Anna Andrzejczuk, SU, opiekunowie SU

09.11.2007 r. Szkoła – hala sportowa

- wprowadzenie sztandaru,
odśpiewanie hymnu
- program poetycko-muzyczny,
- wyprowadzenie sztandaru

8

Spotkanie opłatkowe.

Samorządy klasowe, wychowawcy klas,
ks. Z. Pustuła, ks. A. Maciąg

21.12.2007 r. hala sportowa

Według inwencji organizatora

9

Studniówka.

Rada Rodziców, wychowawcy klas maturalnych, dyrekcja

Styczeń/luty 2008 r.

Własny program

10

Program Walentynkowy.

Uczniowie
klas II c, d
z wychowawcami

Luty 2008 r.

Własny program

11

Uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet.

Klasa Ie, panowie uczący w szkole

07.03.2008 r.
hala sportowa

Program słowno -  muzyczny w wykonaniu uczniów klasy Ie

12

Święto Wiosny.

Samorządy klasowe klas I, wychowawcy klas I

21.03.2008 r.
hala sportowa

Własny program rozrywkowy

13

III Rocznica Śmierci patrona szkoły -
papieża Jana Pawła II.

Samorząd Uczniowski z opiekunami

02.04.2008 r.

Msza Święta w kościele św. Ducha

14

Udział w Festiwalu Twórczości Artystycznej Szkół – Staszów 2008.

Mgr Anna Andrzejczuk, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Kwiecień 2008 r.
SOK

Własny program rozrywkowy

15

Dni otwarte szkoły.

Dyrekcja szkoły, Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU pedagog:
E. Krzystanek,

16-17.04.2008 r.
900 – 1400

Po przeprowadzonych wyjazdach inform. o szkole – spotkania w szkole z młodzieżą szkół gimnazjalnych

16

Pożegnanie uczniów klas maturalnych.

Dyrekcja, uczniowie klas IIa, Ib, IIIc,d z wychowawcami

25.04.2008 r.
hala sportowa

Program słowno -muzyczny,
uroczyste spotkanie młodzieży z nauczycielami

17

Rocznica Konstytucji 3 Maja. 

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU

30.04.2008 r.
hala sportowa

Własny program o treści historycznej

18

Dzień Papieski.

Ks. Z. Pustuła, ks. A. Maciąg, Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU

Maj 2008 r.

Msza Św. w kościele pod wezwaniem św. Ducha

19

Dzień Sportu.

Nauczyciele wychowania fizycznego, SU

02.06.2008 r., obiekt szkoły

Program międzyklasowy – konkurencje sportowe z udziałem młodzieży i nauczycieli

20 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008.

Dyrekcja, nauczyciele stażyści

20.06.2008 r.
boisko szkolne

Wystąpienie dyrektora szkoły i zaproszonych gości, wręczenie nagród i listów pochwalnych, spotkanie w klasach
z wychowawcami.