Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Samorząd Uczniowski ZSE
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

 
przewodnicząca: Paulina Gul kl. III C T_e
   
zastępca przewodniczącej: Violetta Pruska kl. II D T_h
   
sekretarz: Łukasz Broczkowski kl. II A LP
   
skarbnik: Małgorzata Bańka kl. II C T_e
   
protokolant Kornelia Prajs kl. II D T_h
   
członkowie SU Jakub Cienik kl. I B T_hot
Agnieszka Głód kl. II B LP
Joanna Kasuła kl. III C T_e
Anna Grzybowska kl. IV C T_e
   
 

 

 

Sekcje Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie


    W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi Zarząd Główny, Rada Uczniów, Komisja Rewizyjna oraz następujące sekcje:

  • Edukacyjna – opiekun p. Mara Jońca

  • Plastyczna (dekoracyjna) – opiekun p. Marzena Cepil

  • Muzyczna – opiekun p. Anna Andrzejczuk

  • Organizacyjna – pani Barbara Darowska, p. Maria Jońca

  • Redakcyjna – p. Maria Jońca, p. Barbara Darowska

  Sekcja edukacyjna – zajmuje się  rozwijaniem pozalekcyjnych zainteresowań uczniów. Stara się poszerzyć wiedzę uczniów wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania. Pomagała w nauce uczniom słabszym. Przygotowuje analizy wyników w nauczaniu i zachowaniu.

  Sekcja plastyczna – zajmuje się dbaniem o wystrój szkoły. Systematycznie prezentuje gazetki okolicznościowe, sprawdza dekorację poszczególnych sal dydaktycznych, organizuje wystawy prac uczniów, przygotowuje dekoracje na uroczystości okolicznościowe.

  Sekcja muzyczna – zajmuje się oprawą muzyczną imprez szkolnych
i pozaszkolnych. Uczestniczy w konkursach piosenki i przeglądach muzycznych.

  Sekcja organizacyjna – zajmuje się sprawdzaniem obuwia, w którym uczniowie chodzą po szkole, nadzoruje noszenie identyfikatorów. Współpracuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych. Pozyskuje środki finansowe i rzeczowe na bieżącą działalność SU.

  Sekcja redakcyjna – do jej zadań należy przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz prowadzenie kroniki szkolnej, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Opracowuje również sprawozdanie z działalności SU.

do góry strony