Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Matura
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

 

 Matura 2008


CZĘŚĆ USTNA

oceniana w szkole, obejmuje przedmioty
:
 

 obowiązkowe:      

 dodatkowe:


 język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach

 język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach)

 język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
 język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

 język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

 język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach                             

  CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:
 

  obowiązkowe
zdawane na poziomie
podstawowym
albo rozszerzonym:

  dodatkowe
zdawane na poziomie
rozszerzonym:

 język polski

 język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

 jeden przedmiot wybrany spośród następujących:

- biologia
- chemia
- fizyka i astronomia
- geografia
- historia
- historia muzyki
- historia sztuki
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie
- wiedza o tańcu

 język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
 

 jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):

- biologia
- chemia
- fizyka i astronomia
- geografia
- historia
- historia muzyki
- historia sztuki
- informatyka 
- język łaciński i kultura antyczna  
- język mniejszości etnicznej 
- język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
- język regionalny – kaszubski 
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie
- wiedza o tańcu 

                            
 

  Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski