ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kadra
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
W roku szkolnym 2008/09 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pracują:

mgr Joanna Mazur
wicedyrektor
mgr Jan Ungeheuer
dyrektor
mgr Małgorzata Garczewska
wicedyrektor

mgr Anna Andrzejczuk mgr Elżbieta Maj
mgr inż. Czesław Brudek mgr Sylwia Małas
mgr Tomasz Brudek mgr Alicja Marszalska
ks. Artur Burdzy mgr Zbigniew Maruszewski
mgr Marzena Cepil mgr Agata Mazur
ks. dr Sławomir Chrost mgr Wojciech Misiak
mgr Barbara Ciepiela mgr Beata Misztal
mgr Barbara Darowska mgr Halina Myśliwiec
mgr Irmina Falasa mgr Agnieszka Nowakowska
mgr Mateusz Franus mgr Małgorzata Opala
mgr Bartosz Jabłoński mgr Małgorzata Piątkowska-Zalewska
mgr Maria Jarosz mgr Aneta Podkowa
mgr Maria Jońca mgr Paweł Skowron
mgr Ewa Juda mgr Adela Sośniak
mgr Norbert Kiciński mgr Kamila Szewczyk
mgr inż. Wiesława Klubińska mgr Teresa Tomkiewicz
mgr Ewa Krzystanek mgr Krzysztof Warzyński
ks. Tomasz Lis mgr Piotr Więcław
mgr Anna Łabęcka mgr Małgorzata Wójcik
mgr Joanna Łukaszek mgr Barbara Wróblewska
mgr Katarzyna Kozyra mgr Grażyna Wyszyńska
mgr inż. Waldemar Madej mgr Łukasz Żurawski