ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kierunki kształcenia
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2009/2010

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Klasa z rozszerzonym j. polskim, historią i wos

 • TECHNIKUM

 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik organizacji usług gastronomicznych

 • ZASADNICZNA SZKOŁA ZAWODOWA

 • Sprzedawca
 • Kucharz małej gastronomii

 • SZKOŁA POLICEALNA (DZIENNA)

 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości

 • SZKOŁA POLICEALNA (WIECZOROWA LUB ZAOCZNA)

 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości

 • TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH (DZIENNE)

 • Technik handlowiec
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 • TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH (WIECZOROWE LUB ZAOCZNE)

 • Technik handlowiec
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego