ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kadra
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
W roku szkolnym 2008/09 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pracują:

mgr Joanna Mazur
wicedyrektor
mgr Jan Ungeheuer
dyrektor
mgr Małgorzata Garczewska
wicedyrektor

mgr Anna Andrzejczuk mgr Alicja Marszalska
mgr Renata Binkiewicz mgr Agata Mazur-Dąbrowski
mgr Tomasz Brudek mgr Wojciech Misiak
mgr Marzena Cepil mgr Beata Misztal
mgr Barbara Ciepiela mgr Halina Myśliwiec
mgr Barbara Darowska mgr Agnieszka Nowakowska
mgr Irmina Falasa mgr inż. Marta Olczak
mgr inż. Grzegorz Flesik mgr inż. Małgorzata Opala
mgr Mateusz Franus mgr inż. Mariola Opala
mgr Bartosz Jabłoński mgr Małgorzata Piątkowska-Zalewska
mgr inż. Maria Jarosz mgr Aneta Podkowa
mgr Ewa Juda ks. mgr Ireneusz Rząsa
mgr Norbert Kiciński mgr Paweł Skowron
mgr Milena Kiliańska mgr Adela Sośniak
mgr inż. Wiesława Klubińska mgr Magdalena Strojek
mgr Ewa Krzystanek mgr Kamila Szewczyk
mgr Norbert Kula mgr inż. Sławomir Sztaba
ks. mgr Dariusz Kwietniewski mgr inż. Magdalena Śliwka
mgr Anna Łabęcka mgr Teresa Tomkiewicz
mgr Joanna Łukaszek mgr Piotr Więcław
mgr inż. Waldemar Madej mgr Małgorzata Wójcik
mgr Elżbieta Maj mgr Grażyna Wyszyńska
mgr Sylwia Małas