ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Ogłoszenia
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że dnia 20 grudnia 2011 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 r.
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2011/2012

Pobierz
Ubezpieczenie uczniów ZSE - wybór oferty

Pobierz
Transport lotniczy i autokarowy - wybór oferty

Pobierz
Dostarczenie słowników i materiałów biurowych - wybór oferty

Pobierz
Uwaga stypendia!!!

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro PO KL po raz trzeci rozpoczyna realizację "Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów są zawarte w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych w woj. świętokrzyskim w 2010/2011 roku" dostepnym na stronie internetowej www.stypendia-swietokrzyskie.pl.
Nabór wniosków został przewidziany w terminie od 25 października 2010 do 26 listopada 2010.
Dostarczenie aparatu fotograficznego

Pobierz
Uwaga gimnazjaliści!!!

Termin składania dokumentów uległ zmianie. Kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przyjmowane będą:

- 25 czerwca (piątek) do godziny 16.30
- 26 czerwca (sobota) w godzinach 9.00 - 11.00
- 28 czerwca (poniedziałek) w godzinach 7.30 - 15.00


Urząd Skarbowy w Staszowie zaprasza na "Dzień otwarty", Który będzie zorganizowany 6 marca 20010 roku.
Natomiast w dniu 24.04.2010 oraz w dniach 26-30.04.2010 czas pracy Urzędu będzie wydłużony w związku z trwającą akcją rozliczenia podatku dochodowego za 2009 rok.


Od grudnia 2009 r. do stycznia 2010 r. trwać będzie rekrutacja uczestników zadania „Przedsiębiorczy logistyk – warsztaty”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno- przyrodniczych”. Dokładnych informacji na temat rekrutacji udziela nauczycielka ZSE w Staszowie - Halina Myśliwiec.


W grudniu bieżącego roku zostanie przeprowadzona w szkole rekrutacja uczestników zadania Inkubator przedsiębiorczości – pozalekcyjne zajęcia”. Termin rekrutacji: od 14 do 18 grudnia 2009 r. Wszyscy chętni uczniowie ZSE w Staszowie (z technikum i ZSZ) proszeni są o kontakt z realizatorkami zadania: Barbarą Darowską, Wiesławą Klubińską i Agnieszką Nowakowską. Zajęcia są częścią projektu „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno- przyrodniczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Od 10 do 30 września 2009 roku trwać będzie rekrutacja uczestników dwudniowej wycieczki edukacyjnej Staszów- Otwock- Warszawa. Wyjazd jest jednym z zadań projektu „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno- przyrodniczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają: Anna Łabęcka i Ewa Juda.


W październiku bieżącego roku zostanie przeprowadzona w szkole rekrutacja uczestników zadania „Drogi i bezdroża matematyki – pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze”. Termin rekrutacji: od 1 do 5 października 2009 r. Wszyscy chętni uczniowie ZSE w Staszowie (z technikum i ZSZ) proszeni są o kontakt z realizatorkami zadania: Barbarą Ciepielą Marią Jarosz Adelą Sośniak Zajęcia są częścią projektu „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno- przyrodniczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


We wrześniu (1 IX - 5 IX) odbędzie się rekrutacja uczestników „Klubu Fizyk@chemik”. Wymienione zadanie jest częścią projektu, pt.: „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno- przyrodniczych”. Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.