ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Samorząd Szkolny
redagują: mgr Barbara Darowska
mgr Marta Olczak
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  przewodnicząca: Martyna Sobańska kl. III D T_log
  zastępca przew.: Katarzyna Ginał kl. II C T_eko, Monika Urbańska kl. III C T_eko
  skarbnik: Weronika Czech kl. IB T_hot
  sekretarz:Dominika Lęga kl. II D T_log
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  p. Barbara Darowska
  p. Marta Olczak
  p. Anna Andrzejczuk
  p. Wojciech Misiak
  p. Bartosz Jabłoński
Opiekun Pocztu Sztandarowego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  p. Małgorzata Piątkowska-Zalewska
  p. Barbara Darowska