ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Wolontariat
redaguje: mgr Ewa Krzystanek
Powstanie klubu wolontariuszy

Szkolny klub wolontariuszy „POMOCNA DŁOŃ” został założony dnia 11 września 2012 roku przez wybrany samorząd:
 • Borkowska Kinga- przewodnicząca
 • Stawiarz Żaneta- zastępca
 • Kałczuga Barbara- skarbnik
 • Mazur Magdalena- sekretarz

Cele wolontariatu:
 1. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Przygotowanie do podejmowania pracy jako wolontariusz.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 7. Wzbogacanie tradycji szkoły.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 9. Zawieranie trwałych przyjaźni.
 10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 12. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
 13. Rozwijanie zainteresowań.
 14. Zdobywanie nowych doświadczeń.
 15. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych.

Założenia wolontariatu:
 1. Zbiórki żywności dla rodzin ubogich, wielodzietnych i osób samotnych.
 2. Zbiórki zabawek dla dzieci z domów dziecka.
 3. Występy artystyczne dla dzieci i osób starszych.
 4. Pomoc osobom potrzebującym.
 5. Pomoc w nauce.
 6. Wspieranie rówieśników w trudnych sytuacjach.
 7. Realizacja projektów.

Jednostki współpracujące z wolontariatem:
 • Stowarzyszenie PRO CIVITAS
 • MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych- Niebieski Dom