ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

W tym roku po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do programu pomocy najuboższym „Szlachetna Paczka”. Rozpoczynamy zbiórkę trwałych produktów żywnościowych oraz środków czystości i przyborów szkolnych.
Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wsparcia tej wyjątkowej akcji. Szczegółowe informacje dotyczące potrzeb wybranej rodziny znajdują się na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz u opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się nam wnieść trochę radości do wybranej rodziny.
A oto krótka historia przedsięwzięcia.
SZLACHETNA PACZKA po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku przez studentów z duszpasterstwa kierowanego przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka. W pierwszej edycji dotarła do 30 rodzin, a w 2014 roku pomoc otrzyma ponad 18 tysięcy rodzin. W ciągu 14 lat skala projektu wzrosła 600 razy!
Źródło: http://www.szlachetnapaczka.pl/
Tekst: M. Olczak