ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu


Jednym z zadań zrealizowanych w ramach trwającego od poniedziałku 9 lutego Tygodnia Profilaktyki było spotkanie z Panem st. asp. Mariuszem Domagałą. Funkcjonariusz KPP w Staszowie przeprowadził dla uczniów klas I naszej szkoły prelekcję poświęconą odpowiedzialności karnej nieletnich. Wcześniej podobne spotkanie, lecz skierowane do rodziców odbyło się podczas styczniowej wywiadówki.

Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że:

OSOBY W WIEKU OD 13 DO 17 ROKU ŻYCIA- odpowiadają przed sądem rodzinnym i nieletnich za popełnienie czynu karalnego

OSOBY W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA -odpowiadają przed sądem rodzinnym i nieletnich w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji

NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO oznacza:
• naruszenie zasad ogólnie przyjętych w szkole, np. (statutu, regulaminu, kodeksu)
• naruszenie godności, ubliżanie
• wyszydzanie, obrażanie poprzez np.: internet, sms-y itp.

CZYNY KARALNE ŚCIGANE Z URZĘDU:
• wymuszenia rozbójnicze i rozboje
• kradzieże, kradzieże rozbójnicze, kradzieże z włamaniem
• bójki i pobicia
• rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu, ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia)
• posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie do używania narkotyków
• posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących zagrożenie i mogących służyć do przestępstwa.

CZYNY KARALNE:
• zakłócenie porządku publicznego
• niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organy państwowe
• uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu
• rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu
• samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych
• prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu
• kradzież lub przywłaszczenie mienia, paserstwo, uszkodzenie mienia
• spekulacja biletami wstępu
• utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego
CZYNY ŚCIGANE NA WNIOSEK OSOBY POKRZYWDZONEJ:
• groźby karalne
• naruszenie nietykalności cielesnej (przez uderzenie innej osoby, kopanie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, plucie).

Tekst: M.O.