ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

"Człowiek jest zwierzęciem społecznym, a więc jego poczucie szczęścia i pełni zależy od umiejętności sprawnego kontaktowania się z innymi ludźmi. Ponadto cała cywilizacja opiera się na ludzkiej zdolności do współpracy z innymi i prowadzenia wspólnych działań. Ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy też umieć z nimi współpracować, jeśli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań, swoich upodobań" (Johson, 1992).
W poniedziałek 9 lutego uczennice z klasy II „B” kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa wzięły udział w warsztatach „Jak żyć z ludźmi – rozwój umiejętności interpersonalnych. Przemoc i agresja.” Zajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka Siuda – Góra z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie. Podstawowym założeniem warsztatów było wykształceni wśród młodzieży poczucia własnej wartości oraz postaw wolnych od agresji. Zajęcia uwrażliwiały na potrzeby ofiar agresji i przemocy rówieśniczej. Pozwoliły poznać i zrozumieć ich sytuację psychologiczną. Uczniowie uczyli się odróżniać zachowania akceptowane społecznie od agresywnych. Poznali sposoby obrony przed agresją słowną i fizyczną. Celem warsztatów było wyposażenie ich w taką wiedzę, która okaże się trwała i przydatna w życiu codziennym. Warsztaty prowadzone był w formie ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych.
A co na to same uczestniczki warsztatów:
„W obecnym świecie, przepełnionym agresją fizyczną i psychiczną takie spotkania są bardzo potrzebne, aby uzmysłowić nam, jak bardzo możemy kogoś skrzywdzić, często robiąc to nieumyślnie.”
Tekst: klasa II”b” i M.O.