ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Czwarty dzień Tygodnia Profilaktyki odbywał się pod hasłem „NARKOTYKI – STOP”. Zażywanie środków odurzających wpływa na ośrodkowy układ nerwowy powodując uzależnienie fizyczne i psychiczne. Osoby uzależnione sięgają po środki odurzające, kiedy wcale nie zamierzały tego robić, biorą więcej, niż planowały albo używają narkotyków, z którymi nie chciały mieć nic do czynienia. Pod ich wpływem mogą podejmować działania, których się po sobie nie spodziewały. Do uzależnienia prowadzi również palenie papierosów (nikotynizm) oraz spożywanie napojów alkoholowych (alkoholizm). W związku z tym Samorząd Uczniowski zorganizował na szkolnym korytarzu happening promujący modę na nie palenie oraz informujący uczniów o uzależnieniach. Członkowie Samorządu rozdawali przygotowane ulotki oraz rozmawiali z kolegami na temat skutków spożywania narkotyków i alkoholu.

tekst: K.A.