ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

26.03.2015 w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości UJK w Kielcach odbyła się czwarta edycja Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w niej udział 31 uczniów z 11 szkół. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości.
Jesteśmy dumni, gdyż dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatkami tego konkursu.
Eliza Maj zajęła II miejsce, a Angelika Krauze III miejsce. Obie są uczennicami kl. IV c w zawodzie technik ekonomista. Otrzymały one cenne nagrody rzeczowe między innymi tablet i aparat fotograficzny.
Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Patronami honorowymi konkursu byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Opracowała: Grażyna Wyszyńska