ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Dnia 27 marca 2014 roku dwie grupy uczniów naszej szkoły uczestniczyło w projekcie zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Staszowie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działanie pod nazwą ,,Staszowska Gra Miejska” miało na celu upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Małej Ojczyzny. Reprezentujące ZSE w Staszowie drużyny wykonały wszystkie zadania w zaplanowanym czasie. Podsumowanie gry terenowej odbyło się w Muzeum Ziemi Staszowskiej. Tam organizatorzy zabawy rozdali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Dla wielu uczniów naszej placówki (pochodzących również z sąsiednich powiatów i województw) było to bardzo kształcące doświadczenie. Mieli okazję poznać miasto, jego historię, a także bogatą tradycję Ziemi Staszowskiej.