ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach we wtorek, 14 kwietnia odbył się finał XIII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00. W uroczystości wręczenia nagród i w obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
13 Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, organizowany był wspólnie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Delegaturę IPN w Kielcach i Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach. Pierwszy etap konkursu - wyłonił 73 finalistów spośród 523 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”.
W rankingu szkół zdecydowanie 1 miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Na 10 nagrodzonych finalistów 4 miejsca przypadły uczniom ZSE ,w tym dwa miejsca pierwsze. W konkursie zwyciężyła uczennica klasy czwartej ,,d’’ Martyna Sobańska, a drugie miejsce zajął uczeń klasy trzeciej ,,c’’ Dominik Jędryka. Kolejne miejsca przypadły Annie Wójcik - miejsce 6 i Ernestowi Dylowi – miejsce 7 – oboje z klasy III ,,c” . Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat współczesnej historii Polski. Zostali nagrodzeni dyplomami oraz cennymi nagrodami. Były to laptop, i- pad, dysk zewnętrzny oraz czytnik e – book.
Wszyscy nagrodzeni, w tym również uczniowie naszej szkoły, pojadą na 3-dniową wycieczkę do Gdańska. Wyjazd połączony będzie z obchodami 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Adresatami Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa, a jego głównym celem jest: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Regionu oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, a tym samym zwrócenie uwagi uczniów na istotną rolę, jaką w życiu społecznym odgrywają związki zawodowe. Podstawową tematyką tego konkursu są wydarzenia związane z najnowszą historią Polski, oraz historią „Solidarności”i ruchu związkowego. Tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji związków zawodowych, jako jednego z filarów demokratycznego państwa.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach we wtorek, 14 kwietnia odbył się finał XIII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność” Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00.
W uroczystości wręczenia nagród i w obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
Barbara Ciepiela