ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
XLV Ogólnopolski Festiwal Recytatorski „ Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

Uczniowie naszej szkoły już od kilku lat biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „ Poezja i Proza na Wschód od Bugu”. Konkurs ten jest organizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód. Ma on na celu propagowanie poezji i prozy rosyjskiej.
XLV edycja konkursu „ Poezja i Proza na Wschód od Bugu” na szczeblu wojewódzkich eliminacji odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Recytację uczniów oceniało jury w składzie Zofia Osemiak ( rusycystka) , Arkadiusz Szostak (reżyser) i Rafał Brzoza ( polonista) .
W dniu 15 maja 2015 roku naszą szkołę godnie reprezentowały 4 uczennice z Ukrainy:
1. Angela Chryniak
2. Natalia Kulesza
3. Katarzyna Hriszczenko
4. Anastazja Solianik
Osoby przystępujące do konkursu recytowały dwa utwory poetyckie: jeden z nich w języku rosyjskim oraz utwór prozą (krótkie opowiadanie lub fragment wybranego utworu).
Jury przy ocenianiu zwracało uwagę na dobór repertuaru – wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora , interpretację tekstu , ogólny wyraz artystyczny, sposób recytacji i oczywiście znajomość języka rosyjskiego.
Wschodnia literatura, choć jest piękna, nie należy do najłatwiejszych. Mimo to , chętnych do recytacji nie brakowało. Chcemy się pochwalić, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczennica Anastazja Solianik z klasy Ib zajęła II miejsce w województwie oraz Natalia Kulesza z klasy Ic otrzymała wyróżnienie. Nasz występ wzbudził ogromne zainteresowanie i aplauz.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.
M. Wójcik