ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

W środę 10 czerwca nauczyciele i uczniowie „Ekonomika” wzięli udział w Regionalnych Targach Pracy zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydarzeniu patronował Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Wystawcy zostali podzieleni na trzy strefy tematyczne: zatrudnienia, przedsiębiorczości i edukacji.
Młodzież przygotowała stoisko, na którym zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSE, która została uzupełniona o nowy zawód - technik organizacji reklamy. Oczywiście wśród uczniów reprezentujących naszą szkołę znaleźli się przedstawiciele dotychczas nauczanych zawodów:
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik logistyk,
- technik ekonomista,
- technik informatyk.
Podczas targów przedstawiciele naszej szkoły prezentowali rezultaty projektów realizowanych w ramach programów europejskich. Obsługujący stoisko „czarowali” swym urokiem osobistym oraz umiejętnościami zawodowymi. Duże zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudzały fantazyjnie rzeźbione owoce i warzywa tworzone przez uczennice.
W czasie realizowanych w szkole projektów unijnych czy zajęć edukacyjnych uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w tego typu imprezach, zarówno w roli wystawców, jak i zwiedzających. Targi zawsze są okazją do bezpośredniego kontaktu z lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi młodzież na rynku pracy. Można też zebrać ciekawe materiały informacyjne, a nawet zostawić CV na stoisku firmy, która nas interesuje.
Ponadto klasy II „b” technik hotelarstwa i III „d” technik logistyk wzięły udział w zajęciach warsztatowych z zakresu przygotowania do procesu rekrutacji oraz wyjazdu do pracy za granicę prowadzonych przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach przyczynia się do wysunięcia przez młodzież, cennych wniosków dotyczących planowania przyszłości zawodowej i rozwoju osobistego.