ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 

Aktualności
redaguje: mgr Marta Olczak


2020.08.24 - Uwaga nauczyciele.

Posiedzenie Rady pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 odbędzie sie w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 8:00. O godz. 10:00 odbędzie się szkolenie z dziennika elektronicznego dla wszystkich nauczycieli.

2020.08.24 - Uwaga nauczyciele.

Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej odbedzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 8:00.

2020.06.12 - Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rachunkowości

Szkoła branżowa pierwszego stopnia

Podręczniki dla absolwentów gimnazjum:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa pierwszego stopnia


2020.08.13 - Informacja dla uczniów przyjętych do klasy 1 technikum w roku szkolnym 2020/2021

Z przyczyn niezależnych od szkoły nastąpiła zmiana miejsca oraz terminu badań lekarskich. Badania odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11 dnia 24.08.2020r. (poniedziałek) od godziny 8:00 do 11:00. Od dnia 12.08.2020 w punkcie rekrutacji można odbierać skierowania na badania.
2020-07-14 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Projekt umowy
Przedmiar

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wracają do zająć praktycznych u pracodawców

Życzenia od Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego

2020-06-01 - Informacja dla uczniów zainteresowanych miejscem w internacie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID- 19 rekrutacja do internatu będzie przebiegać inaczej niż w poprzednich latach. Prosimy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
 • pobierz kwestionariusz o przyznanie miejsca w internacie znajdujący się poniżej
 • wypełnij dokument i prześlij drogą elektroniczną na adres e- mail: internat.zs@interia.pl
 • możesz też wypełniony kwestionariusz dostarczyć osobiście na adres znajdujący sę w jego nagłówku.
Terminy:
 • Od 01.06 do 30.06.2020r kwestionariusz składają wychowankowie mieszkający w internacie w poprzednich latach szkolnych.
 • Od 15.06 do 31.07.2020r kwestionariusz składają wychowankowie ubiegający się po raz pierwszy o miejsce w naszej placówce.

 • Pobierz kwestionariusz2020-05-13 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych - matura i egzaminy.

Poniżej znajdziecie odnośniki do komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących terminów organizacji egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku.

1) harmonogram matur

2) harmonogram egzaminu zawodowego formuła 2012

3) harmonogram egzaminu zawodowego formuła 2017

2020-05-18 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych - praktyki klasy 3.

dotyczący praktyk zawodowych uczniów klasy III „b”, III „e” Technikum oraz realizacji zajęć praktycznych uczniów klasy III „f” Branżowej Szkoły I Stopnia.
Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) uczniowie klasy III ”b”, III „e” rozpoczynają realizację praktyk zawodowych od 25.05.2020 r., a III „f” zajęć praktycznych od 18.05.2020 r.
Uczniów klasy III „b” i III „e” prosimy o wypełnienie zgody dotyczącej praktyk zawodowych i odesłanie jej do 20 maja 2020 roku do godziny 18.00 na służbowy adres e-mail wychowawcy.

Załącznik 1 - zgoda dotycząca praktyk zawodowych

Załącznik 2 – Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późn. zm.)

Załącznik 3 - Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 871)

Załącznik 4 - Rozporządzenie MEN dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 872)

2020-04-29 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych - dni wolne!!!.

W dniach 4,5,6 maja 2020 r. prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (nauka zdalna) zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Zaplanowane w tych dniach dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w związku z mającymi się odbyć w tym okresie egzaminami maturalnymi zostały przesunięte na nowy termin wynikający ze zmienionego harmonogramu egzaminu maturalnego. O wszystkich zmianach nauczyciele i uczniowie będą informowani w formie komunikatów.

2020-04-23 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

W związku z zakończeniem roku szkolnego przez uczniów klas czwartych od dnia 27 kwietnia 2020 zmianie ulega plan lekcji. Aktualny plan do pobrania poniżej.

Plan lekcji od 27 kwietnia 2020

2020-04-08 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. ...

Czytaj całość

2020-04-07 - Komunikat Dyrektora ZSE - klasyfikacja klas IV!!!.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość: ...

Czytaj całość

2020-03-31 - Nabór na rok szkolny 2020/2021!!!.

Drodzy Państwo!

Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła dotarcie do Państwa z ofertą edukacyjną naszych szkół na rok szkolny 2020/2021. Pragnę gorąco zaprosić do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. W celu wyświetlenia oferty prosimy kliknąć w poniższy link:

https://staszowski.eu/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-2020-2021.html

2020-03-31 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Z uwagi na informacje napływające od nauczycieli o możliwości realizacji zajęć w pełnym wymiarze w formie „nauczania zdalnego” od 01.04.2020r. (środa) pracujemy wg „starego” planu obowiązującego od 02.03.2020r.

Plan lekcji od 1 kwietnia 2020

2020-03-31 - Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz 1148 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz 491 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: ...

Czytaj całość

2020-03-30 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz 491 z późn. zm.) wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania: ...

Czytaj całość

2020-03-30 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

W związku z pojedynczymi sygnałami od uczniów lub rodziców uczniów, którzy mieszkają na terenach z dużymi problemami z zasięgiem sieci internetowej oraz sieci komórkowych dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, po konsultacji z Organem Prowadzącym, podjął decyzję o przesyłaniu tradycyjną pocztą ...

Czytaj całość

2020-03-30 - Uwaga maturzyści!!!

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Dokument do pobrania

2020-03-25 - Nowy plan lekcji - zmiany!!!

Poniżej w załączniku znajduje się nowy plan lekcji. Prawdopodobnie będzie on ulegał modyfikacjom, prosimy więc o częste sprawdzanie zawrtości pliku.

Plan lekcji od 25 marca 2020 po zmianach

2020-03-27 - Komunikat - "Darmowe książki w Internecie".

Na czas zamknięcia szkół propozycja dla uczniów, gdzie mogą znaleźć darmowe książki. Poniżej przedstawiamy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych np: ebooków. Wolny dostęp, bibioteki cyfrowe ...

Czytaj całość

2020-03-25 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku informuje, że ...

Czytaj całość

Adresy służbowe nauczycieli

Harmonogram konsultacji

2020-03-24 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie kontynuuje prowadzenie nauczania w oparciu o przygotowaną przez szkołę platformę e-learningową pod adresem: edukacja.zsestaszow.eu ...

Czytaj całość

2020-03-24 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!
Zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493): ...

Czytaj całość

2020-03-24 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Drodzy Nauczyciele!
Zgodnie z § 1 pkt.3 Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ...

Czytaj całość

2020-03-24 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Zgodnie z § 1 pkt.4 Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Dyrektor szkoły zarządza co następuje: ...

Czytaj całość

2020-03-24 - Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku informuje: ...

Czytaj całość

2020-03-23 - WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH!!!.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że dysponuje wynikami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie – sesja zima 2020. Zainteresowanych uczniów i absolwentów prosi się o pilny kontakt telefoniczny ze szkołą do nr telefonu:
15 864 31 18.
Ponadto informuję, że uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2020 mogą do dnia 31 marca 2020 r. złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji lato 2020. Wzór deklaracji można pobrać z nw. linku lub ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Deklarację należy starannie wypełnić, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły, gdyż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie jest możliwy osobisty wstęp do budynku szkoły. Za utrudnienia przepraszamy.

Deklaracja_formuła_2012

Deklaracja_formuła_2017

Jan Ungeheuer – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.


2020-03-19 - Konkurs dla nauczycieli - „Innowacja matematyczna”.

Regulamin konkursu


2020-03-16 - UWAGA UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA!!!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie przekazuje komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych


Treść komunikatu poniżej:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

2020-03-13 - UWAGA UCZNIOWIE!!!!!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informujemy, że z dniem 16 marca 2020 roku pod adresem:

edukacja.zsestaszow.eu


uruchomiona zostaje platforma e-learningowa.


Uczniowie otrzymają od wychowawców dane dostępowe do platformy. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła. Prosimy o pozostawienie bez zmian pozostałych danych, co znacznie ułatwi zarządzanie platformą.

W razie problemów technicznych pytania prosimy kierować na adres:

edukacja@zsestaszow.eu.

2020-03-11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie!!!


1. Rodzicu:
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br do 25 marca br.
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2. Uczniu:
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

3. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

4.Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
2020-03-03 - Co powinieneś wiedzieć o koronawirusie.

Poniżej znajdują się odnośniki do materiałów informacyjnych NFZ o koronawirusie.

Plakat

Ulotka 
l>