ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Baza
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

 
Dane podstawowe:

Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

Siedziba: 28-200 Staszów, ul. Szkolna 11 tel./fax. 015 - 864 31 18

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Status szkoły: szkoła publiczna

Rok założenia: 1 września 1961 r. Technikum Ekonomiczne

1 marca 1981 r. Zespół Szkół Ekonomicznych

Organ prowadzący: Powiat Staszowski

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dyrektor szkoły: mgr Jan Ungeheuer

Przewodniczący Rady Rodziców: Ewa Niziałek

Liczba oddziałów: 22

Zmianowość: jedna

Szkoły w ZSE

Na podbudowie gimnazjum:

 • Liceum Ogólnokształcące
  • - klasa humanistyczna
 • Technika 4-letnie w zawodach:
  • - technik ekonomista
   - technik handlowiec
   - technik informatyk
   - technik logistyk
   - technik hotelarstwa
   - technik obsługi turystyki
   - technik organizacji usług gastronomicznych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • - 2-letnia (kucharz małej gastronomii, sprzedawca)
   - 3-letnia ( piekarz, cukiernik, fryzjer, murarz)