ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kierunki kształcenia
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

ti.swf - Selteco Alligator Flash Designer

Jeżeli chcesz obejrzeć film o naszej szkole - otwórz plik

TECHNIKUM

ZASADNICZNA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 letnia