ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Wolontariat
redaguje: mgr Ewa Krzystanek

"Tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie"
bp Jan Chrapek

Program pracy wolontariatu

Działania wolontariatu

Święto wolontariatu
Kup coś dla innych
Mikołajki 2008
Świąteczna wizyta w ZOL Koniemłotach
XVII Finał WOŚP

Osiek

W dniu 17 maja 2010 roku trzy uczennice naszej szkoły wzięły udział w ramach Tygodnia Profilaktyki w zajęciach zorganizowanych w Gimnazjum w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Osieku. Tematem zajęć było: „Aktywizacja młodzieży poprzez wolontariat”. Wolontariuszki podzieliły się z młodszymi koleżankami i kolegami tamtejszej szkoły własnym doświadczeniami i wiedza na temat pracy wolontariackiej. Nie zabrakło słów zachęty do angażowania się w taką działalność, która służy przecież wszystkim potrzebującym. Jako członkowie Klubu Ośmiu Wspaniałych uczennice opowiedziały jak tworzy sie taki Kluby i jakie cele i zadania stawiają sobie w działalności. Opiekunem Klubu działającego w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie jest Pani pedagog Ewa Krzystanek.
Wolontariuszki przy swojej prezentacji otrzymały fachowe wsparcie od Adama Kozińskiego, Prezesa Stowarzyszenia „PRO CIVITAS”. Pan prez4es opowiedział o działalności Stowarzyszenia i pochwalił współpracę z wolontariuszami. Liczmy, ze nasze szeregi zostaną wzmocnione przez nowych, młodych, aktywnych ludzi.

Lokalny Fundusz Stypendialny „Korab”

Uczniowie naszej szkoły w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Korab”: Angelika Hajska , Anna Swatek, Karolina Dziurzyńska, Justyna Banasiewicz, Anna Strojna oraz Rafał Iskra, realizują się w pracy wolontariackiej. Dzięki „Fundacji VIVE - serce dzieciom” powstała „Dziupla naukowa” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie, gdzie w wybranych indywidualnie dniach tygodnia wolontariusze naszej szkoły prowadzą zajęcia z dziećmi klas IV – VI. Podczas odbywających się zajęć wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, oraz wyrównaniu zaległości i problemów w nauce. Praca w wolontariacie naukowym odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach .

„Klub Ośmiu”

W naszej szkole od marca tego roku został zarejestrowany „Klub Ośmiu” , działający w ramach Fundacji „Świat na Tak”, klub skupia wolontariuszy działających w naszej szkole, oraz nowych członków z klasy Ia.
Podstawą działań wolontariuszy Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu są:
- zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym,
- etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”,
- zasada budowania cywilizacji miłości,
- opieka nad młodszymi i słabszymi,
- troska o niepełnosprawnych,
- pomoc rówieśnikom w nauce,
- przyjaźń z mieszkańcami domów dziecka i domów seniora,
- pomoc w szpitalach i hospicjach.
Taka działalność to postawa życiowa, bezinteresowna służba potrzebującym z własnej woli, wyboru i chęci.
Opiekunami Klubu Ośmiu są: p. Teresa Tomkiewicz i Ewa Juda.


Zbiórka żywności

W dniach 19 i 20 marca wolontariusze „Klubu Ośmiu” w liczbie 30 osób, uczestniczyli w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Staszowski Ośrodek Pomocy Społecznej pod hasłem „Ryż, olej, słodycze to towary z wysokiej półki dla co piątej polskiej rodziny”.
Zbiórkę żywności przeprowadzono w 12 sklepach na terenie miasta. Wolontariusze poświęcili swój wolny czas po zajęciach lekcyjnych w piątek, oraz w sobotę i bardzo się starali, aby zebrać jak najwięcej . Z pustymi koszami wyruszyli do przydzielonych im sklepów zachęcając miłym słowem i uśmiechem kupujących do ofiarowania małego prezenciku dla potrzebujących. Akcja zakończyła się sukcesem. Ogółem zebrano około tony różnego rodzaju produktów, które zostały rozdane przed Świętami Wielkanocnymi wśród potrzebujących. Popatrzcie na fotki jak sobie radzili!!!

Działalności szkoły na rzecz środowiska lokalnego.

Uczniowie w ramach wolontariatu współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci z głębszymi upośledzeniem umysłowym pomagając w opiece nad wychowankami oraz organizując im czas wolny, pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Druga grupa wolontariuszy cyklicznie opiekuje się pensjonariuszami Zakładu Rehabilitacyjno-opiekuńczego w Koniemłotach organizując im spotkania Świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Corocznie organizujemy wspólne koncerty Kapeli Ziemi Staszowskiej.
Wolontariusze naszej szkoły uczestniczą również w akcjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zbieranie produktów i artykułów pierwszej potrzeby dla ludzi ubogich). Wspólnie realizujemy program „Stary brat, starsza siostra”.
Grupa wolontariuszy pracuje aktywnie również w Stowarzyszeniu,,Bractwie Św. Anny”. Młodzież naszej szkoły pomaga dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w nauce oraz z codziennymi problemami

Kwesta na staszowskim cmentarzu

Na cmentarzu parafialnym w Staszowie z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Civitas oraz parafii św. Bartłomieja tradycyjnie, jak co roku, 1 i 2 listopada pojawili się wolontariusze, zbierający pieniądze na szczytny cel. Za uzbierane w ten sposób pieniądze remontowane są zabytkowe nagrobki. Dzięki tej akcji uratowano już kilka starych pomników i płyt nagrobnych. Datki, do specjalnie oznakowanych puszek, zbierają harcerze, uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Wśród uczniów znaleźli się: Renata Jędryka, Karolina Dyl, Ewelina Dziedzic, Jadwiga Litwin, Damian Skuza, Magdalena Siwek, opiekę nad nimi sprawowały nauczycielki: Krzystanek Ewa, Szewczyk Kamila, Jońca Maria.
Stare nagrobki to część historii naszego miasta. Ci ludzie żyli tutaj, tworzyli, pracowali dla dobra lokalnej społeczności. Trzeba o nich pamiętać i ocalić nagrobki dla następnych pokoleń. Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostały policzone 2 listopada 2009r. i po uzgodnieniu z proboszczem przeznaczone na renowację kolejnych nagrobków.


16 października – DZIEŃ PAPIESKI 2009

Dzień Papieski ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako dzień łączności z Ojcem Świętym, upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II i przybliżenia Jego nauczania, obchodzony był do tej pory siedmiokrotnie, zawsze w niedzielę poprzedzającą 16 października. W obchody włączają co rocznie miliony Polaków w całej Polsce i poza jej granicami. Ważną i aktywną rolę w organizowaniu i animowaniu obchodów odgrywają członkowie wielu organizacji, stowarzyszeń, ruchów a także samorządy lokalne, szkoły i inne instytucje – w tym również staszowski ekonomik.
W tym roku, 11 października obchodziliśmy już IX Dzień Papieski i towarzyszyło nam hasło : „Jan Paweł II-Papież Wolności”. Przy okazji Dnia Papieskiego odbywała się zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia’’. Dzięki zebranym środkom możliwe jest wypłacanie stypendiów już ponad 2 000 uzdolnionym uczniom gimnazjów i liceów z ubogich rodzin. To właśnie ich, stypendystów, nazwano ,,żywym pomnikiem Ojca Świętego”. Pomoc dla nich stanowi urzeczywistnienie wołania Jana Pawła II o „wyobraźnię miłosierdzia”. Wolontariusze, którzy wykazali się tą szczególną wyobraźnią to:
 • Palkowska Karolina IE
 • Wójcik Żaneta IE
 • Rusiecka Ewelina IE
 • Miechowicz Martyna IE
 • Maćkowska Izabela IE
 • Maj Karol IE
 • Swajda Tomasz IE
 • Górecki Michał IE
 • Suchojad Iwona IIF
 • Jędryka Renata IIF
 • Kubik Mirela IIF
 • Pitek Ewa IIF
 • Wierzbicka Martyna IIF
 • Bochenek Karolina IIF


 • Wizyta w Łoniowie

  W dniu 13.12.2008r. wolontariuszki Swatek Anna kl. IIC i Aneta Gajdowska kl. IIB oraz nauczycielki mgr Aneta Podkowa i mgr Kamila Szewczyk odwiedziły wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej w Łoniowie. Dzieciom przekazane zostały prezenty uzyskane dzięki dobremu sercu i życzliwości uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie oraz sponsorów (hurtownia Lux, Hurtownia Progres i GS Staszów). Miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze dzieci zainteresowanych i szczęśliwych z powodu uzyskanych darów. Najbardziej jednak wychowankowie cieszyli się z faktu, że są ludzie, którzy pamiętają o nich, chcą im pomagać, a ich los nie jest im obojętny.