ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Samorząd Szkolny
redagują: mgr Barbara Darowska
mgr Anna Andrzejczuk

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  przewodniczący: Karol Maj kl. II E T_inf
  zastępca przewodniczącego: Kaja Kłosowska kl. II B T_hot
  sekretarz: Angelika Hajska kl. IV c T_e
  skarbnik: Anna Drzymalska kl. III C T_e
  protokolant Diana Sulimowicz kl. III B T_hot
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
  p. Barbara Darowska
  p. Anna Andrzejczuk
  p. Agata Mazur-Dąbrowski
  p. Marta Olczak

Sekcje Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi Zarząd Główny, Rada Uczniów, Komisja Rewizyjna oraz następujące sekcje:
  Edukacyjna – opiekun p. Anna Andrzejczuk, p. Agata Mazur Dąbrowski
  Plastyczna (dekoracyjna) – opiekun p. Barbara Darowska, p. Agata Mazur-Dąbrowski
  Muzyczna – opiekun p. Anna Andrzejczuk
  Organizacyjna – pani Barbara Darowska, p. Marta Olczak
  Redakcyjna – p. Anna Andrzejczuk, p. Barbara Darowska, p. Agata Mazur-Dąbrowski
Sekcja edukacyjna – zajmuje się rozwijaniem pozalekcyjnych zainteresowań uczniów. Stara się poszerzyć wiedzę uczniów wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania. Pomagała w nauce uczniom słabszym. Przygotowuje analizy wyników w nauczaniu i zachowaniu.

Sekcja plastyczna – zajmuje się dbaniem o wystrój szkoły. Systematycznie prezentuje gazetki okolicznościowe, sprawdza dekorację poszczególnych sal dydaktycznych, organizuje wystawy prac uczniów, przygotowuje dekoracje na uroczystości okolicznościowe.

Sekcja muzyczna – zajmuje się oprawą muzyczną imprez szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczy w konkursach piosenki i przeglądach muzycznych.

Sekcja organizacyjna – zajmuje się sprawdzaniem obuwia, w którym uczniowie chodzą po szkole. Współpracuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych. Pozyskuje środki finansowe i rzeczowe na bieżącą działalność SU.

Sekcja redakcyjna – do jej zadań należy przygotowywanie materiałów na stronę internetową. Opracowuje również sprawozdanie z działalności SU.