ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Historia szkoły
redaguje: mgr Milena Kiliańska
01.09.1961r. na terenie Staszowa powstało Technikum Ekonomiczne. Zostało ono założone decyzją Ministra Oświaty i Wychowania. Jego siedzibą było Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Armii Czerwonej. Dyrektorem nowo powstałej szkoły został Józef Dyk. Po dwóch latach, tj. w 1963 roku szkołę przeniesiono do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Koszarowej. Na dyrektora samodzielnego już Technikum Ekonomicznego został powołany inż. Krzysztof Pawlik.

01.01.1969 roku ofiarowano szkole samodzielny budynek przy ulicy Szkolnej . Zmieniła ona wówczas nazwę na Liceum Ekonomiczne. Od 1979 roku wraz z rozwojem szkoły i tworzeniem się nowych klas do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora zostaje powołana mgr Teodozja Sieroń. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu 1.09.1981 roku utworzono Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego weszły:
 • Liceum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Odzieżowe dla Pracujących

 • Od 1985 roku z ZSZ kształcą się uczniowie w zawodach:
 • krawiec szwacz,
 • kaletnik obuwnik,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • kelner,
 • fryzjer,
 • klasa wielozawodowa, w której kształcą się przyszli rzemieślnicy w różnych zawodach.
 • W Liceum Ekonomicznym powstaje specjalność: ,,ekonomika i organizacja przedsiębiorstw". Przez jeden cykl kształcenia funkcjonują specjalności: ,,rachunkowość rolna", a w latach 1978-1982 ,,ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych".

  W 1989 roku na emeryturę odchodzi zasłużony dla szkoły inż. Krzysztof Pawlik i stanowisko dyrektora obejmuje mgr Teodozja Sieroń. Jako zastępcy powołane zostały mgr Mieczysława Ciepiela i mgr Maria Senkin.

  W 1992 roku w Liceum Ekonomicznym powstaje nowa specjalność: ,,finanse i rachunkowość" oraz rozpoczyna swoją działalność Policealne Studium Zawodowe o tejże specjalności.

  01.02.1994r. na mocy Aktu Założycielskiego zostaje utworzone Liceum Handlowe. Jest to średnia szkoła zawodowa dająca wraz z wykształceniem średnim zawodowym tytuł technika handlowca i możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

  20.12.1997r. został oddany do użytku naszej szkoły nowy budynek przy ul. Szkolnej 8. Znajdowało się tu 8 sal dydaktycznych, pracownia gastronomiczna, biblioteka.

  W 2002 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych zostaje mgr Zdzisław Komór, a na stanowiska zastępców powołuje mgr Małgorzatę Garczewską i mgr Joannę Mazur. Był to dla szkoły moment przełomowy, nie tylko ze względu na zmianę na stanowisku dyrektora . W tym bowiem roku naukę w naszej szkole rozpoczęli pierwsi absolwenci gimnazjów i razem z nimi wkroczyliśmy w kolejny etap reformy szkolnictwa. W szkole powstaje liceum profilowane, zmieniają się podręczniki i programy nauczania. Zaczęliśmy cykl kształcenia, który w roku 2005 zakończy się nową maturą.

  16 października 2003r. odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz przekazania i poświęcenia sztandaru. Od tego dnia znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie szkół noszących imię Tego Wielkiego Polaka.

  W czerwcu 2004r. przeżyliśmy kolejną reorganizację. Tak zwany ,,nowy budynek'' przejęło Starostwo Powiatowe i został on zaadaptowany do potrzeb pracy tego urzędu. Natomiast we wrześniu 2004r rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych przeznaczonych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zakończyła się pomyślnie i 1 września 2005 roku rozpoczęliśmy naukę w nowym kompleksie. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowych obiektów nastąpiło w dniu 22 listopada 2005 roku.

  Od 1 września 2007r. funkcję dyrektora szkoły sprawuje pan Jan Ungeheuer. Wicedyrektor Małgorzata Garczewska odpowiedzialna jest za sprawy wychowawcze, a organizacją pracy szkoły kieruje wicedyrektor Joanna Mazur. Oprócz istniejących już klas, w roku szkolnym 2007/2008, rozpoczęliśmy kształcenie w zawodach:
 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik hotelarz
 • technik organizacji usług gastronomicznych

 • W tym roku szkolnym została także utworzona klasa Liceum Ogólnokształcącego,gdzie realizowany jest rozszerzony program przedmiotów humanistycznych takich jak: język polski, historia, wos.
  Reaktywowane zostały także dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W jednej klasie o 2- letnim cyklu nauczania młodzież kształci się w zawodach: sprzedawca i kucharz małej gastronomii. W drugiej, o 3 – letnim cyklu nauczania, nasi uczniowie uczą się różnych zawodów.

  2008/2009

  Rozpoczęto realizację projektu „Szkoła kluczowych kompetencji”. Inicjatorem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a uczelnią koordynującą w województwie świętokrzyskim jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu.
  Kierunki kształcenia:
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Liceum Profilowane
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik organizacji usług gastronomicznych • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane Projekty:
  • Szkoła kluczowych kompetencji

  2009/2010

  Gruntownemu remontowi został poddany tzw. stary budynek szkoły. Społeczność szkolna zyskała w ten sposób sale o estetycznym i nowoczesnym wyglądzie, co przyczyniło się do poprawienia komfortu pracy i nauki w szkole. Przestaje także istnieć Liceum Profilowane, a pozostałe kierunki są kontynuowane .
  Kierunki kształcenia:
  • Liceum Ogólnokształcące
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane Projekty:
  • Szkoła kluczowych kompetencji

  2010/2011

  Szkoła angażuje się w realizację kolejnych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych: Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji, Ugościmy Cię w Europie – wyjazd uczniów na praktyki do Rimini, Udział w zagranicznych stażach zawodowych - wyjazd uczniów na praktyki do Lipska
  Kierunki kształcenia:
  • Liceum Ogólnokształcące
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane Projekty:
  • Szkoła kluczowych kompetencji
  • Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji
  • Ugościmy Cię w Europie – wyjazd uczniów na praktyki do Rimini
  • Udział w zagranicznych stażach zawodowych - wyjazd uczniów na praktyki do Lipska

  2011/2012

  Do realizowanych już projektów dołączone zostały: Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa, Smaki Hiszpanii - wyjazd uczniów na praktyki do Grenady. Kierunki kształcenia pozostały bez zmian.
  Realizowane Projekty:
  • Szkoła kluczowych kompetencji
  • Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa
  • Smaki Hiszpanii - wyjazd uczniów na praktyki do Grenady

  2012/2013

  1września 2012 roku dyrektorem szkoły, na mocy konkursu, ponownie został mgr Jan Ungeheuer. Wicedyrektorkami mgr Małgorzata Garczewska i mgr Joanna Mazur.
  Wygaszona została w tym roku szkolnym klasa Liceum Ogólnokształcącego, a pozostałe kierunki kształcenia pozostają bez zmian. Rozpoczął się również kolejny etap zmian w szkolnictwie, w życie weszła nowa podstawa programowa, według której uczniowie zakończą cykl kształcenia tzw. nową maturą w roku 2016.
  W kwietniu 2013 roku odbyła się ewaluacja problemowa przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w obszarach:
  Technikum:
  1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
  2. Zarządzanie szkołą
  Zasadnicza szkoła zawodowa:
  1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
  2. Procesy zachodzące w szkole
  3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
  4. Zarządzanie szkołą
  W wyniku ewaluacji szkoła uzyskała jedną z wyższych ocen.
  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane projekty:
  • Na drodze do kariery – praktyki zawodowe w Lipsku

  2013/2014

  Kierunki kształcenia:
  • Liceum Ogólnokształcące
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane projekty:
  • Edukacja zawodowa w praktyce
  • Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka - wyjazd uczniów na praktyki do Rimini

  2014/2015

  W wrześniu 2014r. naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych podjęła duża grupa uczniów z Ukrainy, co zapoczątkowało współpracę polsko – ukraińską w szkole.
  21 października 2014 roku obchodziliśmy jubileuszowe święto szkoły, gościliśmy wielu znamienitych przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Uczniowie wystawili sztukę na motywach twórczości Karola Wojtyły, patrona szkoły Jana Pawła II, „Sklep z aniołami”
  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane projekty:
  • Edukacja zawodowa w praktyce

  2015/2016

  W roku szkolnym 2015/16 powstał w szkole nowy kierunek kształcenia - technik organizacji reklamy dając uczniom możliwość nauki w jednej z popularniejszych dziedzin wiedzy . Uczniowie klas czwartych w maju 2016r. zdawali, po raz pierwszy w naszej szkole, tzw. nową maturę. Przestaje istnieć klasa technik obsługi turystycznej.
  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/kucharz i klasa wielozawodowa
  Realizowane projekty:
  • Mobilność europejska kluczem doświadczenia zawodowego- praktyki zawodowe we Włoszech

  2016/2017

  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa
  Realizowane projekty:
  • Zdrowe żywienie życia istnienie
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim

  2017/2018

  W 2017 roku dyrektorem szkoły, w wyniku konkursu, ponownie zostaje mgr Jan Ungeheuer, a zastępczyniami mgr Małgorzata Garczewska i mgr Joanna Mazur.
  Rok szkolny 2017/18 to początek nauki uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia i pierwsza w naszej szkole matura uczniów z Ukrainy.
  Wprowadzono również nową podstawę programową dla kierunków technik logistyk i technik informatyk.
  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa
  • Branżowa Szkoła I Stopnia
  Realizowane projekty:
  • Kreatywność ucznia kluczem do sukcesu zawodowego- wyjazd uczniów na praktyki do Rimini

  2018/2019

  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

  2019/2020

  Z dniem 1 września 2019 funkcję zastępcy dyrektora szkoły objęła mgr inż. Marta Olczak, która zastąpiła mgr Joannę Mazur. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkole podjęli absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum oraz absolwenci szkoły podstawowej.
  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

  2020/2021

  Kierunki kształcenia:
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik rachunkowości
  • technik reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

  2021/2022

  Z dniem 1 września 2021 funkcję zastępcy dyrektora szkoły objęła mgr Ewa Juda, która zastąpiła mgr Małgorzatę Garczewską.

  Kierunki kształcenia:
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik rachunkowości
  • technik reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

  Realizowane projekty: Innowacje w kształceniu- wirtualne laboratoria

   
  l>