ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 
Wykaz podręczników
redaguje: mgr inż. Grzegorz Flesik

 
Podręczniki na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów klas I

Technikum

Szkoła branżowa pierwszego stopnia

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów klas II-V

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa pierwszego stopnia


 
l>