ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kierunki kształcenia
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

Kształcenie zawodowe w technikum 4 - letnim obejmuje następujące zawody:

Technik ekonomista - symbol zawodu 331403

Technik hotelarstwa - symbol zawodu 422402

Technik informatyk - symbol zawodu 351203

Technik logistyk - symbol zawodu 333107

Technik reklamy - symbol zawodu 333906

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol zawodu 343404


Kształcenie zawodowe w technikum 5 - letnim obejmuje następujące zawody:

Technik ekonomista - symbol zawodu 331403

Technik hotelarstwa - symbol zawodu 422402

Technik informatyk - symbol zawodu 351203

Technik logistyk - symbol zawodu 333107

Technik reklamy - symbol zawodu 333906

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol zawodu 343404


Kształcenie zawodowe w branżowej szkole I stopnia obejmuje następujące zawody:

Blacharz samochodowy - symbol zawodu 721306

Cukiernik - symbol zawodu 751201

Fryzjer - symbol zawodu 514101

Krawiec - symbol zawodu 753105

Monter sieci i instalacji sanitarnych - symbol zawodu 712616

Murarz-tynkarz - symbol zawodu 711204

Piekarz - symbol zawodu 751204

Sprzedawca - symbol zawodu 522301

Stolarz - symbol zawodu 752205

oraz inne zawody wybrane przez kandydatów. 
l>