ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kadra
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pracują:

mgr Joanna Mazur
wicedyrektor
mgr Jan Ungeheuer
dyrektor
mgr Małgorzata Garczewska
wicedyrektor

mgr Anna Andrzejczuk mgr inż. Waldemar Madej
mgr Katarzyna Anioł mgr Sylwia Małas
mgr Tomasz Brudek mgr Alicja Marszalska
mgr Iwona Burzyńska mgr Wojciech Misiak
mgr Marzena Cepil mgr Beata Misztal
mgr Barbara Ciepiela mgr Halina Myśliwiec
mgr Małgorzata Czerwiec mgr inż. Marta Olczak
mgr Barbara Darowska mgr inż. Małgorzata Opala
mgr inż. Grzegorz Flesik mgr Anna Pargieła
mgr Mateusz Franus mgr Małgorzata Piątkowska-Zalewska
mgr Bartosz Jabłoński mgr Aneta Podkowa
mgr Maria Jońca mgr Paweł Skowron
mgr Ewa Juda mgr inż. Magdalena Stemplewska
mgr Norbert Kiciński mgr Kamila Szewczyk
mgr inż. Wiesława Klubińska mgr Piotr Więcław
ks. Witold Koba ks. dr Jan Wilk
mgr Ewa Krzystanek mgr Małgorzata Wójcik
mgr Norbert Kula mgr Ewa Wtorek
mgr Joanna Łukaszek mgr Grażyna Wyszyńska

 


 
l>